Jak se neztratit v termínech školního roku

S plánem školních akcí stráví nejvíce času učitelé, dá se ale použít i pro výuku

 

plán akcí ve školním roce - ilustrační foto: Freepik

Školní rok začal a hned na úvod nás čeká tradiční smršť: ředitelské porady a rodičovské schůzky, fotografování a sběr papíru, školní parlament nebo adaptační kurz. Seznam akcí visí na každém školním webu, problém ale je v tom, že to není zdaleka všechno, co nás čeká v tomto školním roce.

Většinou to znamená vytvořit v excelu kalendář, přepsat školní akce do tabulky, začít vkládat akce třídy, tisknout nebo rozesílat, opravovat, vystavovat a znova tisknout… Jde to i jinak.


Sledování školního roku na časové ose vám může život trochu zjednodušit. První krok - přepsání údajů - si sice neušetříte, ale dál už je to o něco veselejší.

Vložte tedy na časovou osu očekávané školní aktivity. Rovnou si je můžete zpřehlednit uspořádáním akcí do skupin. Použijte přiřazení vybraných hodnot např. pro prázdniny a volna, jiných pro schůzky, dalších pro akce jako ples, školní burza nebo jarmark. Zvolte si vyhovující variantu rozlišení pro jednotlivé skupiny, k dispozici máte např. barvu pruhu nebo koncového bodu.

tip #36  Termínovou listinu školy v časové ose může také doplňovat připojený plán akcí vaší třídy.

Po dokončení zápisu školního roku si můžete od redakce vyžádat rychlé vystavení časové osy jako veřejné - nemusíte ji pak sdílet jednotlivě. Hlavní přínos je ale v dalším použití osy. Ke školnímu plánu si totiž můžete přiřazovat vlastní přehledy událostí. Ty mohou být privátní nebo sdílené nezávisle na celoškolním přehledu. Podle vašeho zaměření to může být např. přehled rezervací na vybrané prostory školy (jídelna, tělocvična, hřiště, spec. učebny apod.). Vhod může přijít i seznam soukromých termínů, které je třeba s činnostmi během školního roku koordinovat.

Skvělou příležitostí, jak spojit školní plánování s výukou studentů, je pak plán akcí konkrétní třídy. Kolektivně lze spolu s učitelem sestavit program aktivit, ať už jsou to exkurze, návštěvy kina, třídní výlet, odborné olympiády a soutěže nebo projektové dny. Dohodnuté události studenti zapíší (třeba v rámci předmětu Informatika) do sdílené třídní časové osy. Následně mohou sledovat třídní nebo školní plán akcí, ale s funkcí Porovnat časové osy lze využít i současného zobrazení dvou časových os.

Ziskem je tedy jak výuka práce s časovými údaji, tak i přehled všech důležitých událostí školního roku. Tyto časové osy jsou dostupné v prohlížeči počítače nebo mobilu.

Pro použití termínového kalendáře vaší školy se můžete inspirovat u kolegů. Školní rok 2017/18 mají na časové ose třeba v ZŠ Jílovská, Dvořákově gymnáziu v Kralupech nebo GVP Praha. - Zapomeňte tedy na tvoření časové osy v excelu nebo složité úpravy šablony a použijte specializovanou aplikaci Timixi.

 

Honza Brich


 

 

 

Photo designed by Freepik

Publikováno: 5. 9. 2017


ver 1.7.6