Vytváříme časovou osu

Jak dostat údaje do časové osy lehce a bezbolestně?

 

Jak snadno vytvořit časovou osu (příklad časové osy)Potřebujete dostat události na časovou osu rychle? A snadno? - Timixi je specialistou na časové osy. Umí vytvářet různé varianty a typy časových os online. Systém vykresluje časovou osu do jednoduché vestavěné šablony, stačí jen vložit data.

Nikdo ale nemá rád dlouhé úvody, takže v prohlížeči si spouštíme www.timixi.com a podíváme se, jak vytvořit časovou osu.


Jako příklad si zvolíme to nejjednodušší zadání - rodinnou osu (můžete si ji rovnou vytvářet s námi). Osa rodiny je vlastně jednoduchý rodokmen, údaje jsou ale přehledně seřazené na časové ose. Výhodou proti specializovaným genealogickým aplikacím je jednoduchá realizace rodové osy - bez nutnosti zkoumat ovládání rozsáhlého programu.

  Prvním naším krokem na stránkách Timixi bude registrace. Ušetříme si tak pozdější odbíhání od plynulé práce. Zápis nového uživatele probíhá standardně a není nutné jej podrobně rozebírat. Doporučit můžeme snad jen úpravu vygenerovaného přihlašovacího jména na svoje vlastní - příští přihlášení bude o něco pohodlnější.

  Druhý krok: na stránce přehledu os (www.timixi.com/select) založíme novu osu tlačítkem [+ Vytvořit osu]. Jsme na stránce www.timixi.com/admin/create-timeline a zvolíme si Název, třeba Rodina Novákova. Do podtitulu můžeme uvést Rodokmen rodiny Novákovy z Horních Dolánek, další údaje vynecháme a stiskneme [Pokračovat] -  jsme na stránce editoru událostí (www.timixi.com/admin/editor/nn). Tady se postupně objeví přehled všech položek pro naší časovou osu. Není důvod otálet, stiskneme [+ Přidat].

tip #2   Svou vlastní časovou osu si vytvoříte v pár krocích - a je to zdarma.

  Vkládací okno nové události, které se objevilo, nám hned v prvním poli předkládá k zadání Datum od. Nabízený tvar data naznačuje, jak přesně je systém schopen s časovými údaji pracovat. My se tím ale nenecháme rozhodit - pokud nepotřebujeme tak podrobný údaj, složité datum smažeme a pěkně lidsky napíšeme své datum narození, což by mohlo být třeba 13.1.1980. Překlikneme na další pole, Formát zobrazení. Rozkliknutím šipečky nahlédneme do možností formátování data. Z celé řady formátů (použijeme je v některé další časové ose) mohu nyní doporučit formát 1980, který je pro naší rodinnou osu nyní dostačující.

Při prvním setkání s dvojicí Datum - Formát je třeba zdůraznit, že první údaj se týká umístění události na časové ose, zatímco druhý slouží k výběru zobrazovacího formátu data u události na časové ose - datumových jednotek. Jak si můžete ověřit v nabídce, formáty vždy vychází ze zadaného datumu, ale výsledný tvar lze i poměrně výrazně upravit. V této ose to ale tolik nevyužijeme, stejně jako si speciální možnosti skryté pod tlačítkem [Upřesnění] necháme na jedno z pokračování našeho seriálu tipů.

Pole Název bude v našem případě obsahovat jméno Josef Novák. Další údaje v tomto editačním okně už vyplňovat nepotřebujeme, stiskneme tedy tlačítko [Uložit]. V přehledu událostí je zaznamenána první událost - náš první editorský úspěch. Takto tedy můžeme pokračovat i s dalšími členy rodiny.

Jak vytvořit časovou osu: editace události (příklad: Karel Novák)

Pozastavíme se u údajů pro dědečka Karla, který už nežije. Do okna nové události vložíme v poli Datum od rok jeho narození, formát se rozpozná sám. Nyní ale ještě zaškrtneme políčko Datum do. Přibyde nám pole, kam zapíšeme rok dědečkova úmrtí. Pak v políčku Název uvedeme jméno Karel Novák a záznam můžeme [Uložit]. Naučili jsme se tak zadávat tzv. pásmové události, o kterých (na rozdíl od tzv. bodových událostí) můžeme říct, že trvaly v daném rozmezí od - do.

Nyní jste už jistě celí netrpěliví, jak vypadá vaše první časová osa. Pokud tedy máte zapsány alespoň tři události, můžete stisknout bílé tlačítko [Zobrazit osu]. A je to tady!

  Máte před sebou vytvořenou časovou osu. Vlevo je stupnice s datovými značkami, z ní vybíhají pruhy jednotlivých událostí. Osu můžete zvětšovat a zmenšovat, posouvat nahoru a dolů, zobrazit si detaily. Po kliknutí do volné plochy se objeví panel s tlačítky, mj. i s nápovědou. K ovládání časové osy se podrobněji vrátíme v některém z příštích dílů.

Nedočkavost byla zahnána, dnes se ale ještě soustřeďme na vkládání dalších událostí (zde: členů rodiny) - zobrazení osy ukončíme stisknutím tlačítka [Zpět] (vpravo nad osou) a v editoru událostí doplníme všechny další známé údaje našeho malého rodokmenu. Po dalším kliknutí na tlačítko [Zpět] jsme na administrační stránce osy (www.timixi.com/admin/edit-timeline/nn). Do jednotlivých boxů jsou tu rozděleny obslužné funkce. Pokud třeba máme připravené fotky, můžeme je vložit v boxu Obrázky. Naše rodinná osa je už ovšem funkční a my se s ní můžeme doma pochlubit.

 

Vytvoření vlastní osy v Timixi není složité. Nemusíte upravovat stažené vzory z internetu, systém používá vlastní vestavěnou šablonu časové osy. Můžete se soustředit na svá data a jejich vhodný výběr. Časovou osu využijete pro soukromá témata i v práci, zvládnou ji senioři stejně jako studenti. A skvělé možnosti nabízí právě pro školní vzdělávání, dokonce i pro vzdálenou výuku.

Těším se na vaše první zkušenosti s tvorbou časové osy. Zadrhli jste se na něčem?

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 11. 1. 2017


ver 1.7.6