Vytváříme časovou osu

Jak dostat údaje do časové osy lehce a bezbolestně?

 

Jak snadno vytvořit časovou osu (příklad časové osy)Potřebujete dostat události na časovou osu rychle? A snadno? - Timixi je specialistou na časové osy. Umí vytvářet různé varianty a typy časových os online. Systém vykresluje časovou osu do jednoduché vestavěné šablony, stačí jen vložit data.

Nikdo ale nemá rád dlouhé úvody, takže v prohlížeči si spouštíme www.timixi.com a podíváme se, jak vytvořit časovou osu.


Jako příklad si zvolíme to nejjednodušší zadání - rodinnou osu (můžete si ji rovnou vytvářet s námi). Osa rodiny je vlastně jednoduchý rodokmen, údaje jsou ale přehledně seřazené na časové ose. Výhodou proti specializovaným genealogickým aplikacím je jednoduchá realizace rodové osy - bez nutnosti zkoumat ovládání rozsáhlého programu.

  Prvním naším krokem na stránkách Timixi bude registrace. Ušetříme si tak pozdější odbíhání od plynulé práce. Zápis nového uživatele probíhá standardně a není nutné jej podrobně rozebírat. Doporučit můžeme snad jen úpravu vygenerovaného přihlašovacího jména na svoje vlastní - příští přihlášení bude o něco pohodlnější.

  Druhý krok: na stránce přehledu os (www.timixi.com/select) založíme novu osu tlačítkem [+ Vytvořit osu]. Jsme na stránce www.timixi.com/admin/create-timeline a zvolíme si Název, třeba Rodina Novákova. Do podtitulu můžeme uvést Rodokmen rodiny Novákovy z Horních Dolánek, další údaje vynecháme a stiskneme [Pokračovat] -  jsme na stránce editoru událostí (www.timixi.com/admin/editor/nn). Tady se postupně objeví přehled všech položek pro naší časovou osu. Není důvod otálet, stiskneme [+ Přidat].

tip #2   Svou vlastní časovou osu si vytvoříte v pár krocích - a je to zdarma.

  Vkládací okno nové události, které se objevilo, nám hned v prvním poli předkládá k zadání Datum od. Nabízený tvar data naznačuje, jak přesně je systém schopen s časovými údaji pracovat. My se tím ale nenecháme rozhodit - pokud nepotřebujeme tak podrobný údaj, složité datum smažeme a pěkně lidsky napíšeme své datum narození, což by mohlo být třeba 13.1.1980. Překlikneme na další pole, Formát zobrazení. Rozkliknutím šipečky nahlédneme do možností formátování data. Z celé řady formátů (použijeme je v některé další časové ose) mohu nyní doporučit formát 1980, který je v tuto chvíli pro naší rodinnou osu dostačující.

Při prvním setkání s dvojicí Datum - Formát je třeba zdůraznit, že první údaj se týká umístění události na časové ose, zatímco druhý slouží k výběru zobrazovacího formátu data u události na časové ose - datumových jednotek. Jak si můžete ověřit v nabídce, formáty vždy vychází ze zadaného datumu, ale výsledný tvar lze i poměrně výrazně upravit. V této ose to ale tolik nevyužijeme, stejně jako si speciální možnosti skryté pod tlačítkem [Upřesnění] necháme na jedno z pokračování našeho seriálu tipů.

Pole Název bude v našem případě obsahovat jméno Josef Novák. Další údaje v tomto editačním okně už vyplňovat nepotřebujeme, stiskneme proto tlačítko [Uložit]. V přehledu událostí je zaznamenána první událost - náš první editorský úspěch. A takto můžeme pokračovat i s dalšími členy rodiny.

Jak vytvořit časovou osu: editace události (příklad: Karel Novák)

Pozastavíme se u údajů pro dědečka Karla, který už nežije. Do okna nové události vložíme v poli Datum od rok jeho narození, formát se rozpozná sám. Teď ale ještě zaškrtneme políčko Datum do. Přibyde nám pole, kam zapíšeme rok dědečkova úmrtí. Pak v políčku Název uvedeme jméno Karel Novák a záznam můžeme [Uložit]. Naučili jsme se tak zadávat tzv. pásmové události, o kterých (na rozdíl od tzv. bodových událostí) můžeme říct, že trvaly v daném rozmezí od - do.

Nyní jste už jistě celí netrpěliví, jak vypadá vaše první časová osa. Pokud tedy máte zapsány alespoň tři události, můžete stisknout bílé tlačítko [Zobrazit osu]. A je to tady!

  Máte před sebou vytvořenou časovou osu. Vlevo je stupnice s datovými značkami, z ní vybíhají pruhy jednotlivých událostí. Osu můžete zvětšovat a zmenšovat, posouvat nahoru a dolů, zobrazit si detaily. Po kliknutí do volné plochy se objeví panel s tlačítky, mj. i s nápovědou. K ovládání časové osy se podrobněji vrátíme v některém z příštích dílů.

Nedočkavost byla zahnána, dnes se ale ještě soustřeďme na vkládání dalších událostí (zde: členů rodiny) - zobrazení osy ukončíme stisknutím tlačítka [Zpět] (vpravo nad osou) a v editoru událostí doplníme všechny další známé údaje našeho malého rodokmenu. Po dalším kliknutí na tlačítko [Zpět] jsme na administrační stránce osy (www.timixi.com/admin/edit-timeline/nn). Do jednotlivých boxů jsou tu rozděleny obslužné funkce. Pokud třeba máme připravené fotky, můžeme je vložit v boxu Obrázky. Naše rodinná osa je už ovšem funkční a my se s ní můžeme doma pochlubit.

 

Vytvoření časové osy ve webové aplikaci Timixi není složité. Možná máte obavy, že na začátku na vás bude koukat jen prázdná časová osa. Ale není se čeho bát :-) 

Nemusíte upravovat stažené vzory z internetu, systém totiž používá vlastní vestavěnou šablonu časové osy. Můžete se soustředit na svá data a jejich vhodný výběr. Časovou osu využijete pro soukromá témata i v práci, zvládnou ji senioři stejně jako studenti. A skvělé možnosti nabízí právě pro školní vzdělávání, dokonce i pro vzdálenou výuku.

Těším se na vaše první zkušenosti s tvorbou časové osy. Zadrhli jste se na něčem?

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 11. 1. 2017


ver 1.7.6