Vytváříme časovou osu

Jak vytvořit časovou osu? Když se vyhnete excelu, powerpointu nebo wordu, bude to rychlé :-)

 

Jak snadno vytvořit časovou osu (příklad časové osy)Potřebujete dostat události na časovou osu rychle? A snadno? - Timixi je českým specialistou na interaktivní časové osy. Umí vytvářet různé varianty a typy časových přímek online. Neztrácejte čas s programy z kancelářských balíků - jsou prima, ale pomohou vám jinde. Nemusíte upravovat vzorovou časovou přímku, náš systém vykresluje každou chronologii do jednoduché vestavěné šablony, stačí jen vložit data.

Nikdo ale nemá rád dlouhé úvody, takže v internetovém prohlížeči si spustíme www.timixi.com a podíváme se na návod, jak získat vizualizaci událostí na časové ose během pár minut.


Jako příklad si zvolíme to nejjednodušší zadání, rodinnou osu. Můžete si ji rovnou začít sestavovat s námi. - Osa rodiny je vlastně jednoduchý rodokmen, údaje jsou ale přehledně seřazené na časové ose. Výhodou proti specializovaným genealogickým aplikacím je jednoduchá realizace rodové osy, bez nutnosti zkoumat ovládání rozsáhlého programu.

  Prvním krokem našeho postupu bude registrace na stránkách Timixi. Ušetříme si tak pozdější odbíhání od plynulé práce. Zápis nového uživatele probíhá standardně a není nutné jej podrobně rozebírat. Doporučit můžeme snad jen úpravu vygenerovaného přihlašovacího jména na svoje vlastní - příští přihlášení bude o něco pohodlnější.

  Druhý krok: na stránce přehledu os (www.timixi.com/select) založíme novu osu tlačítkem [+ Vytvořit osu]. Jsme na stránce www.timixi.com/admin/create-timeline a zvolíme si Název, třeba Rodina Novákova. Do podtitulu můžeme uvést Rodokmen rodiny Novákovy z Horních Dolánek, další údaje ponecháme (včetně doporučené varianty chronologické přímky Kalendářní) a stiskneme [Pokračovat] -  a jsme na stránce editoru událostí (www.timixi.com/admin/editor/nn). Tady se postupně objeví přehled všech položek pro naší časovou osu. Není důvod otálet, stiskneme [+ Přidat].

tip #2   Svou vlastní časovou osu v češtině si vytvoříte v pár krocích - a je to zdarma.

  Vkládací okno nové události, které se objevilo, nám hned v prvním poli předkládá k zadání Datum od. Nabízený tvar data naznačuje, jak přesně je systém schopen s časovými údaji pracovat. My se tím ale nenecháme rozhodit - pokud nepotřebujeme tak podrobný údaj, složité datum smažeme a pěkně lidsky napíšeme své datum narození, což by mohlo být třeba 13.1.1980. Překlikneme na další pole, Formát zobrazení. Rozkliknutím šipečky nahlédneme do možností formátování data. Z celé řady formátů (určitě je použijeme v některé další časové ose) mohu nyní doporučit formát 1980, který je v tuto chvíli pro naší rodinnou osu dostačující.

Při prvním setkání s dvojicí Datum - Formát je třeba zdůraznit, že první údaj se týká umístění události na časové ose, zatímco druhý slouží k výběru zobrazovacího formátu data u události na časové ose - datumových jednotek. Jak si můžete ověřit v nabídce, formáty vždy vychází ze zadaného datumu, ale výsledný tvar lze i poměrně výrazně upravit. V této ose to ale tolik nevyužijeme, stejně jako si speciální možnosti skryté pod tlačítkem [Upřesnění] necháme na jedno z pokračování našeho seriálu tipů.

Pole Název bude v našem případě obsahovat jméno, třeba Josef Novák. Další údaje v tomto editačním okně už vyplňovat nepotřebujeme, stiskneme proto tlačítko [Uložit]. V přehledu událostí je zaznamenána první událost - náš první editorský úspěch. A takto můžeme pokračovat i s dalšími členy rodiny.

Jak vytvořit časovou osu: editace události (příklad: Karel Novák)

Pozastavíme se u údajů pro dědečka Karla, který už nežije. Do okna nové události vložíme v poli Datum od rok jeho narození, formát se rozpozná sám. Teď ale ještě zaškrtneme políčko Datum do. Přibyde nám pole, kam zapíšeme rok dědečkova úmrtí. Pak v políčku Název uvedeme jméno Karel Novák a záznam můžeme [Uložit]. Naučili jsme se tak zadávat tzv. pásmové události, o kterých (na rozdíl od tzv. bodových událostí) můžeme říct, že trvaly v daném rozmezí od - do.

Nyní jste už jistě celí netrpěliví, jak vypadá vaše první časová osa. Pokud tedy máte zapsány alespoň tři události, můžete stisknout bílé tlačítko [Zobrazit osu]. A je to tady!

  Máte před sebou vytvořenou časovou osu. Vlevo je stupnice s datovými značkami, z ní vybíhají pruhy jednotlivých událostí. Osu můžete zvětšovat a zmenšovat, posouvat nahoru a dolů, zobrazit si detaily. Po kliknutí do volné plochy se objeví panel s tlačítky, mj. i s nápovědou. K detailům ovládání časové osy se podrobněji vrátíme v některém z příštích dílů.

Nedočkavost byla zahnána, dnes se ale ještě soustřeďme na vkládání dalších událostí (zde: členů rodiny) - zobrazení osy ukončíme stisknutím tlačítka [Zpět] (vpravo nad osou) a v editoru událostí doplníme všechny další známé údaje pro osoby v našem malém rodokmenu. Po dalším kliknutí na tlačítko [Zpět] jsme na administrační stránce osy (www.timixi.com/admin/edit-timeline/nn). Do jednotlivých boxů jsou tu rozděleny obslužné funkce. Pokud třeba máme připravené fotky, můžeme je vložit v boxu Obrázky. Naše rodinná osa je už ovšem funkční a my se s ní můžeme doma pochlubit. A nebo ji někomu předvést online - jde to raz dva.

 

Vytvoření časové osy ve webové aplikaci Timixi opravdu není složité. Možná máte obavy, že na začátku na vás bude koukat jen prázdná časová osa. Ale není se čeho bát :-) 

Nemusíte upravovat stažené vzory z internetu, systém totiž používá vlastní vestavěnou šablonu časové osy. Můžete se soustředit na svá data a jejich vhodný výběr. Časovou osu využijete pro soukromá témata i v práci, zvládnou ji senioři stejně jako studenti. A skvělé možnosti nabízí právě pro školní vzdělávání, dokonce i pro vzdálenou výuku.

Těším se na vaše první zkušenosti s tvorbou časové osy. Zadrhli jste se na něčem?

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 11. 1. 2017


ver 1.7.6