Etický kodex uživatele Timixi

 

  1. Uživatel vkládá a edituje údaje, zobrazuje časové osy, píše hodnocení, vyplňuje kvízy a dalšími způsoby používá systém časových os Timixi k prospěchu vlastnímu i ostatních v komunitě uživatelů Timixi.

 

  1. Uživatel spolupracuje při úpravách a vytváření obsahu, respektuje doporučení pro tvorbu obsahu od komunity i správců systému.

 

  1. Uživatel v systému vystupuje pod vlastní identitou, do systému nevkládá údaje nepravdivé nebo nesmyslné, chová se v souladu s dobrými mravy, dodržuje standardy korektní komunikace v komunitě. Uživatel nešíří zkreslené, zavádějící, nepravdivé, pomlouvačné zprávy v systému i mimo něj, zejména e-mailem, ve fórech nebo na sociálních sítích.

 

  1. Uživatel nečiní pokusy o hromadné čtení nebo kopírování obsahu systému. Uživatel nezneužívá informací v systému pro vytváření duplicitního obsahu, neoprávněně nekopíruje cizí obsah.

 

  1. Uživatel pomáhá svými připomínkami, návrhy na zlepšení a spoluprací v komunitě dalšímu rozvoji systému Timixi.

 

 

 

v 1.03 / 1.5.2016

 

Publikováno: 1. 4. 2016


ver 1.7.6