Kolikrát jsme ji už prodali?

Také historické dílo může ke studentům promluvit jazykem moderních technologií

 

Prodaná nevěsta, program představení (ilustrační foto: public domain)

Těžko s ní bude jiná soupeřit. Je to národní poklad, přesto ji znovu a znovu prodáváme. I když další takovou asi nemáme. Pokud tedy snad ještě netušíte, píšu o Prodané nevěstě.

Nejzpěvnější, nejznámější, nejoblíbenější a také asi nejhranější česká opera. Kolikrát už byla uvedena? Celkem se jen v pražském Národním divadle odehrálo přes 3500 představení. Z mnoha nastudování jsme na časovou přímku zanesli právě ta ve Zlaté kapličce; bylo jich už ke dvaceti.

Prodaná nevěsta je ale hlavně dobrým příkladem, jak se dá pracovat s časovou osou ve škole.


historické téma   Už vidím ty znuděné obličeje studentů. “Cože, Prodaná nevěsta? Tak to už vytáhněte rovnou brontosaury!” Ano, nakonec i na brontosaury může někdy dojít. Dnes ale použijeme pro kontrast historie a současnosti právě dílo Bedřicha Smetany.

souvislosti   Zasaďme se studenty Prodanou nevěstu do kontextu: Smetanova snaha v době pozdního obrození vytvořit ryze české dílo, euforie při sbírkách a budování Národního divadla, Sabinovo libreto a jeho revoluční i konfidentská dráha, skladatelovo úsilí o získání prestižního místa vrcholící postem kapelníka v Prozatímním divadle, příprava a hledání konečné verze opery, pozdější skladatelova hluchota.Prodaná nevěsta, Kecal (ilustrační foto: public domain)

události na ose   Jsme u zobrazení časové osy. Shromážděné údaje nám na první pohled ukazují, že Prodaná nevěsta se dostala na repertoár Národního divadla vlastně ještě před jejím otevřením (inscenace tam byla z Prozatímního divadla přenesena). A pak v něm zůstala vlastně nepřetržitě. Nemůžeme přehlédnout ani značně odlišnou dobu, kdy jednotlivá nastudování vydržela na jevišti.

interpretace osy   Bližší pohled na všechny údaje může přinést další zajímavá zjištění. Žáky upozorníme na významné tvůrce, podílející se na jednotlivých představeních. Jména jako Václav Talich, Zdeněk Košler, Karel Svolinský nebo třeba Pavel Šmok jsou ozdobou naší kultury.

Na ose si povšimneme že někdy se na scéně vystřídala různá nastudování opery během stejné sezóny. Podle délky pruhu pak vidíme zásadní rozdíly v počtu repríz nastudování Smetanovy opery.

současný pohled   Použili jsme historická data, studentům je ale předkládáme v atraktivním balení. Časovou osu mohou používat v moderním prostředí internetového prohlížeče. Sami si ji mohou vytvořit na počítači, upravovat a prohlížet na mobilu nebo na tabletu. S uměleckým dílem se tu setkáváme z pohledu statistiky a vizualizace základních údajů.

A statečnější žáci se nakonec mohou poměřit ve znalostním kvízu - tentokrát není vůbec jednoduchý.

tip #37   Probírané historické téma dostane při zobrazení na časové ose nový náboj.

Prodaná nevěsta už měla na jevišti Národního divadla mnoho podob. Některé ctily letitou inscenační tradici, jiné převrátily pojetí opery úplně naruby. Nenajdete mezi nimi sice populární pěvecký souboj Waldemara Matušky a Karla Gotta (šlo totiž jen o televizní vystoupení s jedinou árií), zato tu pamětníci najdou proslulé provedení s Jeníkem Ivo Žídka a Mařenkou Gabriely Beňačkové.

Současní studenti si mohou divadelní Prodanku spojit navíc ještě s jednou podobou národní opery - se zobrazením na časové ose.

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 14. 9. 2017


ver 1.7.6