Trocha nové inspirace pro vzdálenou výuku

5 tipů pro aktuální kolo distanční výuky

 

Na školy dopadá vlna za vlnou koronavirové epidemie a vy máte možná pocit, že tentokrát vás covid už definitivně zavalí. Nečekejte ale, až se za oknem učebny objeví Superman - pomoct si musíte hlavně sami.


Netlačte to silou. Rozhodně není dobré řešení rozhodnout se, že výuce a přípravám budete věnovat zase hodně času nebo že opět “zaberete”. Vaši žáci nepotřebují vyhořelého učitele.

Zkuste to raději chytře. Dejte studentům víc prostoru, víc samostatnosti, víc zodpovědnosti. Nepůjde to snadno ani rychle (a nejde to aplikovat vždycky), ale s uplatněním vhodného postupu to žáci určitě zvládnou.

Nástrojů, které se už pro vzdálenou nebo hybridní výuku osvědčily, je celá řada; sami nejspíš mnohé znáte a používáte. Na příkladu jedné aplikace bych chtěl spíš ukázat, jak uvažovat a pracovat při snaze o větší zapojení žáků, aniž by učitel musel všechny úlohy sám vytvářet a servírovat je pro výuku kompletně připravené.

Webový projekt Timixi je primárně určen k vizualizaci událostí na časové ose. Disponuje ale několika funkcemi, které z něj dělají univerzální nástroj, použitelný i při distančních hodinách. Nemusíte se nechat omezovat vyučovacím předmětem, tématem, ani věkem žáků.

Základem zmíněného systému je záměr věrně představit časové vztahy daného souboru událostí. Už jen pohled na důležité okamžiky seřazené v odpovídajících časových relacích pomůže žákům ujasnit si souvislosti v probíraném tématu. Dá se ale aplikace použít i jinak? A lze ji skutečně uplatnit také vzdáleně?

    Učitelé jsou z pandemické situace ve školách už přehlceni. Proto by měli své žáky vhodným způsobem zvykat na samostatnější přístup k výuce.

Začněme od základu. V centru aplikace stojí časová osa, tedy tematická sada několika událostí, určených (v minimální variantě) datumem a názvem.

   1.   Nechte žáky vytvořit časovou osu na dané téma

Ohlédněte se třeba za tématem, které jste právě probrali. Umožněte ho žákům shrnout právě ve formátu časové osy. Látku si sami zopakují a utřídí v systematizovaném časovém přehledu. I student, který je schopen (nebo ochoten) připravit si alespoň údajů, může zažít pocit uspokojení z dosažení výsledku (zobrazení časové osy, kterou mu z jeho vložených údajů vygeneruje systém). Zároveň je zde dostatečný prostor pro realizaci těch žáků, kteří se nespokojí se základem (popisy událostí, přehled zdrojů, doplnění fotek, barvy nebo tvary koncového bodu atd.).

postup: Učitel sdělí žákům námět ke zpracování; může stanovit i minimální počet událostí k zadání. Každý žák vytvoří časovou osu, po dokončení ji nasdílí učiteli (Sdílení & spolupráce, Nové sdílení, vložit email učitele). Při kontrole učitel jen kliká na odkazy k osám žáků, které mu systém zasílá emailem.

   2.   Zadejte žákům práci podle vzoru

Vytvořte jednoduchý vzor časové osy. Pro dané téma zadejte několik události, pro zpestření můžete úmyslně zakomponovat také pár chyb. Představte tento příklad žákům a nechte je zpracovat vlastní kompletní osu s určeným počtem událostí.

Žáci vidí základní události na vzorové ose, sami ale musí vybrat a zformulovat ostatní události. Pokud navíc ještě učitel pevně určí počet událostí pro časovou osu, nutí žáka zvažovat, které události jsou pro téma zásadní a které naopak musí vyřadit jako podružné. To prohlubuje požadavky na nastudování a pochopení daného tématu. Obecné upozornění na blíže neurčené chyby jej pak nutí prověřit i vzorové události na ose učitele.

postup: Učitel vytvoří časovou osu s 3 událostmi, v kterých budou 3 chyby (chybné datum, chybné jméno nebo místo události, gramatická chyba apod.). Pozve žáky ke sdílení této osy (Sdílení & spolupráce, Nové sdílení, vložit email žáka, sdílení typu Prohlížení). Při práci ve třídě může vzorovou osu jen zobrazit např. pomocí dataprojektoru. Žáci si následně vytváří vlastní osy, stejným způsobem je poté zpátky nasdílí učiteli.

   3.   Umožněte žákům vytvoření vlastní osy z populárního příběhu

Žáci si mohou vybrat vlastní oblíbený příběh (film, seriál, kniha, komiks, …), pro který zpracují děj do formátu časové osy. Je dobré volit téma, kde se objevují časové údaje; mladší žáci by měli námět zkonzultovat s učitelem. Je jedno, zda se nakonec pustí do života Harryho Pottera, mapování marvelovského světa, okamžiků ze seriálu Friends nebo filmů Star Wars. Systém umožňuje i práci s časovými údaji budoucnosti. 

Žáci si rozšíří představy o možnostech určení datumu - jak u přesných údajů (17. 11. 1989), tak i mnoha méně určitých (polovina 16. století, jaro 1968, 30. léta 20. století apod.). Zároveň pracují s populárním námětem nebo hrdinou a mají možnost projevit jeho detailní znalost.

postup: Žák si vytvoří časovou osu ke zvolené látce. Může doplnit obrázky, citace zdrojů, popis tématu i jednotlivých událostí, volit barvu a tvar koncového bodu na časové ose. Při zadávání neurčitých datumů postupuje ve dvou krocích: nejdříve určí co nejpřesněji umístění události na časovou osu (Datum od, např. 22.4.2001, lze zapisovat i tímto běžným způsobem), pak vybere z roletky nabízených formátů vhodný tvar datumu události (např. 2. polovina dubna 2001).

Kompletní výběr tvarů datumu lze vybírat také po kliknutí na ikonku kalendáře v poli Datum od, následně se posuvníkem volí podrobnost datumu. Vybranému řádu miliardy/miliony/tisíce/roky/dny/čas potom odpovídá nabídka formátů v roletce.

   4.   Naučte žáky vzdálené spolupráci

Vytvořte dvojice žáků, kteří budou zpracovávat časovou osu společně. Námět časové osy můžete jako učitel určit nebo nechat výběr na žáky, důležitá je v tomto případě jejich spolupráce.

Žáci se musí dohodnout a zvolit, jak si rozdělí práci - jak si budou údaje vzájemně ověřovat, kdo upraví obrázky, zda budou pracovat najednou či postupně, kdo bude mít konečné slovo atd. Cílem je najít si nejefektivnější model součinnosti. Svůj způsob kooperace by měli umět také přesně popsat (např. v popisu osy).

postup: Jeden z žáků založí novou osu, svému partnerovi ji nasdílí (Sdílení & spolupráce, Nové sdílení, vložit email spolužáka, sdílení typu Úpravy). Po dokončení svou časovou osu žáci nasdílí učiteli (stačí už sdílení typu Prohlížení).

   5.   Ukažte žákům, jak pracovat s relativními časovými údaji

Při zvažování každého pracovního postupu posuzujeme pořadí kroků, jejich význam a vzájemné závislosti. S časovou osou si lze nacvičit principy, které se budou hodit při objasňování algoritmizace a základech programování. Zatímco naše předchozí tipy využívaly variantu osy Kalendářní, pro technologický postup se dá výhodně uplatnit osa typu Vzdálenost.

Tato verze chronologie pracuje s relativním časovým údajem - dobou trvání (časy všech událostí v ose jsou vztažené k počátku celé akce). Témata pro zpracování nemusí být složitá - postup při vytvoření sněhuláka, výlet za babičkou, příprava jídla, školní den, laboratorní protokol nebo objednávka sluchátek na e-shopu.

postup: Žák si ke zvolenému tématu (pro ukázku zvolme třeba florbalový trénink) vytvoří novou časovou osu (typ osy: Vzdálenost). Při vložení první události (např. příprava věcí do sportovní tašky) se může ve vstupním poli Vzdálenost_od ponechat čas nula. Další událost (např. cesta na trénink) nastane daném v čase od první události (např. 15, žák zadává do pole Vzdálenost_od) a ve Formátu zobrazení vybere odpovídající časový rozměr (např. minuty). Také další dílčí události (např. převlečení v hale, rozcvičení, běhy, technika, silové cvičení, tréninkové utkání atd.) žák zadává s časem vztaženým k začátku celé akce. Poté si osu může zobrazit, doplňovat a upravovat detaily postupu a sdílet výsledek s učitelem (stejně jako v předchozích tipech).

Všechny uvedené tipy pro vzdálenou výuku předpokládají registraci/přihlášení každého studenta na internetové stránce www.timixi.com.


Několika návrhy jsem se snažil naznačit, že by byla škoda se při použití časové osy omezit na pouhé shromáždění historických událostí. Obecné téma a možnost spolupráce dává žákům více možností pro projevení vlastní invence a aktivity. A učiteli uvolňuje ruce. Využijte to!

 

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 27. 1. 2022


ver 1.7.6