Jak dostat žáky z prázdninové pohody do pracovního rytmu? Sáhněte po jednoduché aplikaci.

Nesnažte se své studenty vyděsit hned na startu, radši (si) je pozitivně nalaďte.

 

Nebudeme si nic nalhávat - první dny měsíce září slouží výhradně k tomu, aby učitelé přesvědčili své žáky, že už nejsou na Marsu, ale zpátky ve škole. Zdaleka ne každý, kdo se na začátku dalšího vzdělávacího cyklu dostaví do školní budovy, se s touto informací smiřuje lehce. Je tedy dobré mít po ruce aktivitu, která nenápadně pomůže přesměrovat roztěkané myšlenky dětí zpátky k výuce. Osvědčené téma jsou prázdninové zážitky.


Místo poněkud zdlouhavého líčení zážitků ve třídě jedním žákem za druhým nebo dokonce uložení zničující slohové práce může učitel dětem nabídnout zachycení jejich letních aktivit pomocí jednoduchých bodů na časové ose. Použít se k tomu dá třeba jedno originální české řešení.

Aplikace Timixi dokáže z několika zadaných údajů snadno vygenerovat časovou osu, přitom nevyžaduje rozpomínat se na přesné datumy jednotlivých akcí. Žáci se v prostředí webu rychle zorientují (obvykle se obejdou bez dalšího návodu) a mohou se hned samostatně věnovat stručnému zaznamenání prázdninových okamžiků.

Od učitele Timixi nevyžaduje žádnou přípravu - stačí vyhlásit téma Prázdniny a nasměrovat žáky k internetové adrese www.timixi.com. Po nezbytné registraci si žáci založí novou osu a začnou pracovat na vizualizaci svých prázdnin rovnou v hodině. Pokud je ale zpracování červencových a srpnových příhod zaujme, budou bez problémů pokračovat doma - aplikace totiž pracuje v cloudu a data jsou přístupná odkudkoliv.

Důležitým prvkem je možnost spolupráce a sdílení. Každý tvůrce je výhradním uživatelem vlastní časové osy, svá data a přístup k ose ovšem může sdílet s vybranými partnery, ať už jsou to kamarádi či učitel. Zvolit se dá režim Prohlížení (druhý uživatel časovou osu uvidí, ale nemůže do ní nijak zasahovat), nebo Úpravy (partner může aktivně spolupracovat - editovat záznamy a přidávat další události).

     Shrnutí a vizualizace vlastních prázdninových zážitků mohou být zajímavé i pro žáky samotné.
A také je to pomalu naladí zpátky do výukového režimu.

Kromě spolužáků by měl student vytvářenou chronologii nasdílet hlavně svému učiteli. Ten se přímo dozví, kdo zadaný úkol zvládnul (a jak), může proto pomoci v nesnázích nebo doporučit studentovi úpravy. Nezapomínejme jen, že pouhé zkopírování webového odkazu k nasdílení časové osy nestačí. Jako v jiných cloudových programech se osa zpřístupňuje partnerovi výhradně funkcí Nové sdílení/spolupráce.


Aplikace pro časové osy dokáže žáky decentně vrátit do školního rytmu. Připomene jim přípravu informací, nechá je rozmyslet si zformulování zápisu, oživí vyhledávání na internetu, přiměje studenty uvažovat se nad časovými vztahy, zopakovat si nastavení parametrů fotek. Lze ji využít také pro zpracování tématu v cizím jazyce nebo k upřesnění geografických souvislostí prázdninových cest. Ovšem především nabízí hned zkraje školního roku motivaci pro každého žáka - dobře dosažitelný úspěch při sestavování vlastní časové osy.

 

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 30. 8. 2022


ver 1.7.6