Vládci a prezidenti, panovníci a lídři

Časové osy: Jak zasáhly hlavy států do historie svých zemí

 

světoví lídři G8 (ilustrační foto: White House/Pete Souza, public domain)

V moderních demokratických systémech platí, že všichni občané mají stejná práva a jsou si rovni před zákonem. Přesto i jednotlivec jako hlava výkonné moci může v demokracii zásadně ovlivnit životy lidí ve své zemi.

V minulosti - v dobách říší a monarchií - to bylo ještě zřetelnější. Autoritativní vládci i schopní demokratičtí vůdci se často stávají symbolem pro dané období v historii státu. V systému pro časové osy Timixi najdeme hned několik velmi zajímavých příkladů. Proč je ale dobrý nápad sáhnout právě po časové ose? - Nejlepší bude ukázat si to na pár konkrétních příkladech.


 

Přehled prezidentů výborně ilustruje vývoj státního uspořádání ve Francii. Od prvního prince-prezidenta Ludvíka Napoleona (který se brzy stihnul prohlásit zase za císaře) přes Charlese de Gaulla (který podmínil svůj nástup do čela státu ústavními změnami) až k současnému Emmanuelu Macronovi (25. prezident Francouzské republiky).

 

Rozsáhlá časová osa shrnuje v postavách českých panovníků téměř celou naši historii. Pro svůj výsadní obsah si tak přímo říká o použití ve znalostním kvízu pro studenty - ten je nedílnou součástí časové osy.

 

Poválečné Německo nesvěřilo největší díl výkonné moci do rukou prezidenta, ale spolkového kancléře. Hned první kancléř v moderních dějinách, Konrad Adenauer, získal pro obnovený úřad velký respekt.

 

Do historie Spojených států se v čele prezidentského úřadu zapsalo mnoho významných mužů. Na časové ose můžeme sledovat i počet jejich mandátů nebo třeba střídání ve funkci podle stranické příslušnosti.

tip #46   Zobrazení panovníků a prezidentů na časové ose podpoří přehlednost údajů v tématu.

Časové osy disponují perfektní možností přímého srovnání témat na dvou vybraných osách najednou. Přehled kontaktů britské královny Alžběty II. s prezidenty USA ovšem přináší vizualizaci schůzek vládců obou zemí rovnou na společné časové přímce.

 

První světová válka v Evropě zřetelně odděluje epochu monarchií od nové éry republik. Zhroucení tradiční snahy vytvářet mocenská spojení pomocí rodových panovnických svazků je možné přiblížit studentům při výkladu na tématických časových osách.

 

Papež jako hlava katolické církve disponoval v minulosti velkou mocí nebo ovládal rozsáhlá území. Zajímavé pohledy může přinést časová přímka při srovnávání papežů epochy renesance s vládou papežů moderní doby. Úskalí prosazování církevní moci ve své době ještě podtrhuje přehled na ose vzdoropapežů. Právě pro sledování papežů a jejich paralelních oponentů lze dobře využít funkci Srovnání (současné zobrazení dvou časových přímek).

 

Nenechte své posluchače nebo studenty lovit a odhadovat časové vztahy z tabulek. Zkuste spolu zkoumat souvislosti přehledně na časové ose. Inspiraci můžete získat opět od nás.

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 16. 11. 2017


ver 1.7.6