3 okamžiky při výuce, kdy byste měli sáhnout po časové ose

Tři základní situace pro použití časové osy ve škole (+ jedna navíc jako bonus)

Přemýšlíte, jak oživit vyučování? Jak můžete jako učitel ještě více zapojit své žáky? Jak udělat výuku atraktivní i pro současnou “mobilní” generaci? Jednou z pomůcek by se pro vás mohly stát časové osy. Léta známé zobrazení událostí na časové ose nyní načerpalo novou sílu v moderních technologiích a nemusí se omezovat jen na tradiční dějepis. - Jak tedy použít osy ve školní výuce? Vybral jsem pro vás tři typické situace pro jejich použití.


  # 1    Výklad tématu

výuka (foto: Jirka Matoušek / Flickr, CC BY 2.0) Stačí jednoduchá úprava standardního modelu a třeba i frontální výklad u tabule dostane nový impuls - k zobrazení osy se dá použít i pouhý dataprojektor. Nestavte časovou osu do centra své lekce, odkazujte na milníky ve vhodných okamžicích během hodiny. Časové osy nemohou klasickou výuku nahradit, jako neobvyklý prvek ale výklad velmi oživí.

použití:

 • časová osnova probíraných událostí - žákům ukazujete události v časovém kontextu, jejich návaznosti a souvislosti
 • vtažení studentů do děje - odkaz na již známé události, diskuze o časové vzdálenosti známých událostí
 • opora pro vyučujícího - při výkladu je snadnější se vracet s doplněním nebo poznámkou k předešlé události, lze hned ukázat místo ve zmiňovaném časovém úseku
 • demonstrace trvání jednotlivých dějů - pásmové (intervalové) zobrazení události zdůrazňuje její časový rozsah, bodové zobrazení naopak její jednorázový rozměr
 • zpestření výkladu - použití časové osy i mimo dějepis, např.:
  • matematika: objevy významných výpočtů a rovnic
  • fyzika: klíčové osobnosti oboru
  • elektrotechnika: formulace důležitých zákonů
  • výtvarná/hudební výchova: známá díla nebo umělci na časové ose

přínos: názornost, utřídění informací

 

  # 2    Spolupráce v kolektivu

Časové osy jsou výborným nástrojem pro zapojení třídy do společné práce. Jde vlastně o modifikaci prvního bodu, kdy se výklad stane jen prostředkem pro společný výběr vhodných událostí do časové osy. Společná časová osa může také vznikat z událostí, které jsou výsledkem diskuze a návrhů studentů. 

Časové osy nabízejí i možnost aktivní kooperace více lidí na jedné ose. Pomocí pozvánky ke spolupráci se osa sdílí pro každého pozvaného a ten si ji může buď prohlížet nebo i editovat události. Spolupráce je silnou vlastností systému Timixi a věnovali jsme jí článek o možnostech sdílení.

použití:

 • učitel přednese krátký úsek výkladu
 • žáci navrhují zařazení jednotlivých událostí na časovou osu
 • učitel moderuje diskuzi studentů
 • učitel doplňuje výklad, aby usměrnil výběr a zdůvodnil jím doporučené události
 • závěrečné dopracování časové osy je také shrnutím a zopakováním získaných poznatků

přínos: aktivní účast studentů při výuce

 

  # 3    Samostatná práce

Zpracování časové osy je komplexním úkolem, který zahrnuje vyhledání informací, výběr vhodných údajů, redakční zpracování textů, výběr a zpracování obrazového materiálu a činnosti spojené s publikací nebo sdílením hotové osy. Zvládnutí jednotlivých kroků nemá velkou vstupní bariéru, každý žák je schopen si vytvořit podklady a nechat systémem vygenerovat základní podobu časové přímky. Jednotliví studenti se přitom od sebe pak mohou výrazně odlišit formou a kvalitou vypracování. Samostatnou práci je někdy vhodné zadat až po kolektivní tvorbě časové osy.

použití:

 • editace stávající osy - jednodušší způsob; učitel připraví tabulku s několika údaji (popř. odkaz na Wikipedii), žáci z podkladů tvoří časovou osu s požadavkem několik údajů vyřadit a další přidat (nutí k nastudování tématu)
 • zanesené chyby v ose - žáci hledají chyby v údajích, vložené učitelem
 • doplnění časové osy - vytipování vhodných událostí k zařazení, zdůvodnění, formulace hesla
 • tvorba osy k zadanému tématu - samostatné zpracování časové osy, nasdílení výsledku učiteli
 • distanční výuka - během vzdálené nebo rotační výuky je výhodou snadné zadání a samostatné řešení osy žáky. Nezapomeňte zdůraznit sdílení osy s učitelem/se spolužákem pomocí pozvánky ke spolupráci.

přínos: komplexní řešení úlohy

 

tip #12   Časové osy dávají mnoho šancí, jak zkvalitnit výuku - podpořit výklad, samostatně tvořit, spolupracovat ve třídě i distančně a ověřit si znalosti v kvízu.

A tady je slibovaný tip navíc:

  bonus   Znalostní kvíz

Znalostní kvízy jsou pro mnohé nečekanou součástí systému Timixi. S časovými osami se ale výborně doplňují. Jednak technicky - údaje zpracované pro časové osy se dají šikovně použít pro sestavení znalostního kvízu, jednak logicky - po probrání látky se nabízí rychlá možnost zjišťovat vědomosti. Hlavní předností je možnost opakovaně si ověřovat pochopení tématu samotným žákem (bez rizika známkování).

použití:

 • automatický test - údaje v časové ose není třeba do podoby kvízu nijak zpracovávat, stačí stisknout tlačítko a kvíz se vygeneruje
 • unikátní sada otázek - při každém generování se tvoří nová sestava otázek a nabízených odpovědí, kvízy lze zadávat znova bez obavy z opakování
 • ověření znalostí - pochopení tématu probraného s časovou osou si může pro sebe ověřit žák i hromadně testovat učitel
 • online i offline - testovat lze žáky s počítači/tablety nebo písemně, bez nutnosti přesunu do počítačové učebny
 • snadné vyhodnocení - okamžitá zpětná vazba pro žáka v on-line kvízu, klíč s vyhodnocením pro učitele v off-line kvízu

přínos: jednoduché ověření znalostí pro učitele i studenty

 

Kromě takto obecně popsaných základních výukových cest vás jistě bude napadat množství konkrétních situací právě ve vašem předmětu. Neváhejte a vyučování s pomocí časové osy si prostě vyzkoušejte. A nezapomeňte - časové přímky v systému Timixi můžete používat i pro distanční výuku. Klidně mi pak dejte vědět, kde osy pomohly a kde se vám (zatím) nedaří.

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 22. 3. 2017


ver 1.7.6