Výuka za časů korony

Jak mohu dál zvládat vzdálenou výuku, když už teď moc nestíhám...

 

Výuka za časů korony

Jste už přetažení z vymýšlení úkolů, posílání emailů, přeskakování mezi facebookem a whatsappem, nahrávání videí, instalování aplikací, večerního chatování i nekonečných oprav naskenovaných úkolů? Trochu si vydechněte a nechte za sebe pracovat stroje. Tedy technologie.


Moderní učitel by měl být průvodcem žáka na cestě ke vzdělání. Pro získávání informací nebo osvojení kompetencí je kolem spousta aplikací. Jde tedy o to, abychom žáky naučili orientovat se v nabídce, chápat souvislosti, samostatně uvažovat. Aby věděli, že výpočetní technika, kterou používají, musí pracovat pro ně.

tip   Pedagogický punk: pošlete žákům téma + webovou adresu aplikace.  Vytvořit časovou osu zvládnou i bez podrobného návodu.

Pandemie koronaviru nás donutila učit (se) za pochodu. Potřebujeme technologické pomůcky, které učitelům umožní vést vzdálenou výuku žáků a přitom pokud možno nezešílet. - Nebudeme vařit z vody, ukážeme to na příkladu našeho nástroje pro časové osy.

Co čekat od aplikace vhodné k distančnímu vyučování?

požadavek učitel žák
jednoduché prostředí aplikace/webu
snadné zadání úlohy všem žákům
asynchronní výuka
nízká vstupní bariéra úlohy
prostor pro aktivnější žáky
studium podmínkou zvládnutí úkolu
možnost samostatné práce
autonomní procvičování/kontrola
snadná kontrola splnění
zpětná vazba bez asistence pedagoga
rozvoj více kompetencí v jedné úloze
struktura s možností srovnání práce žáků
bezplatný nástroj

Některé funkce ale v systému pro časové osy nenajdete - např. vkládání příloh k úlohám, video nebo chat. koronavirusSpecializovaný web Timixi totiž nechce konkurovat obecným školským systémům typu Google Classroom, Edupage, Moodle.

Hodně jsme přemýšleli také o způsobu použití - naše aplikace nesmí učiteli přidělávat práci. Vybrali jsme si jen jednu část výuky a tu chceme dělat dobře.

 

Jak tedy na vzdálenou výuku s časovou osou?

Není potřeba zase tolik odvahy, abyste jako učitel vybral téma a poslal ho s webovou adresou aplikace Timixi svým žákům. Stačí to. Udělalo to už dost kolegů před vámi. Věřte, že naprostá většina žáků na II. stupni ZŠ nebo na SŠ si s aplikací poradí i bez podrobného návodu.

Pokud jste přeci jen trochu opatrnější, nabízíme 7 záchytných bodů pro krátké zadání vaší první úlohy s časovou osou.

 

1.   téma Husitství, obrození, americká revoluce, dinosauři, osobnosti fyziky či matematiky, muzikanti, převratné vynálezy, vyhynulé druhy - cokoliv, co potřebujete s žáky procvičit.

náš tip Historické milníky, události a osobnosti najdete ve všech školních předmětech, jen po nich sáhnout. Časová osa není jen pro dějepisáře - v každém vyučovaném předmětu pomůže žákům srovnat si časové vztahy a souvislosti.

 

2.   typ osy Standardní osa využívá kalendářní datum (konkrétní časový okamžik v historickém kalendáři). Speciální typ osy pracuje s dobou trvání (časová vzdálenost jako např. 2 týdny, 3 měsíce, 4 dny) - život včely, oběh planet, vývoj lidského jedince.

náš tip Kalendářní osa obsáhne naprostou většinu témat - může to být jak rok 1848, tak i vymření brontosaurů před 60 miliony let. Zapsáno může být tisíciletí, rok, den i hodina - na výběr jsou desítky variant. Vkládání datumů je jednoduché - systém si poradí s rokem (např. 2021) i běžným zápisem dne (např. 13.5.2021). Typ osy pro časové vzdálenosti si ponechte na opravdu speciální případy.

koronavirus

 

3.   událost Základní prvek časové osy. Označujeme tak jeden historický moment, určený datumem konání. V některých případech je šikovné zahrnout do jedné události její časový rozsah (např. pro II. světovou válku vložit jako datum od rok 1939, jako datum do rok 1945).

náš tip Množství vložených událostí vyžadovaných učitelem je důležitým prvkem zadání. Neurčitě zadaný počet (např. přibližně 15 událostí v časové ose) umožní žákům stanovit si rámcový rozsah své práce. Naproti tomu přesný požadavek (např. použij 10 událostí) je daleko náročnější - žáci musí látku pečlivě nastudovat, aby vybrali všechny zásadní milníky, vyřadili nepodstatné a přitom dodrželi žádaný počet událostí.

 

4.   zobrazení Vytvoření časové osy ze zadaných údajů je paradoxně tou nejjednodušší částí úkolu, stačí stisknout tlačítko Zobrazit osu.

náš tip Upozorněte žáky, že tohle je příležitost prozkoumat časové relace na ose - co se událo během krátké doby, co je naopak překvapivě vzdálené, které události se překrývají, co čemu předcházelo.

 

5.   kvíz Ať už jej učitel pojme jako hru nebo seriózní test, kvíz žákovi dává okamžitou zpětnou vazbu, jak dané téma zvládl. Kvíz se pochopitelně nevyhne ani dotazům na znalost konkrétních datumů, více otázek ale zkoumá povědomí o seřazení událostí a jejich časových souvislostech. Kvíz žákům pomáhá s ujasňováním dobových vztahů i během vlastního testování.

náš tip Žák řešící kvíz nemusí čekat na reakci učitele a sám si může opakovat a procvičovat látku (každé spuštění kvízu vygeneruje jinak sestavené otázky). Kvíz má také papírovou formu.

Jestli vás trochu dráždí používání tvarů datumy apod., vězte, že zde má nejen logiku, ale i oporu ve vyjádření Ústavu pro jazyk český. Zmiňovali jsme to už např. v našem článku Nepřesný datum události.

 

6.   sdílení Pedagog by si měl vyžádat nasdílení dokončené osy pro potvrzení splnění úkolu. Logika je tu stejná jako třeba u Google Dokumentů. Záleží na tom, zda chce vyučující žákům jednotlivé časové osy připomínkovat jednotlivě (pak poradí žákům Sdílení s právem úprav), nebo se jen podívat (Sdílení s právem prohlížet) a svá doporučení pak zobecnit pro všechny žáky.

náš tip Učitel si obvykle vystačí s prohlížením; zpracování časové osy je komplexní úloha a její vytvoření v zásadě znamená, že si žák téma musel alespoň přečíst a při vytváření osy trochu přemýšlet. Společné poučení k úpravám osy či informace o nejčastějších chybách pro celou třídu by měly stačit, záměr učitele totiž naplňuje již samo zpracování časové osy.

 

7.   finalizace Časová osa pro rychlé zobrazení se dá vytvořit jednoduše. Dostat ji do podoby uceleně zpracovaného tématu dá ovšem dost práce. Zatímco tedy vstupní bariéra pro slabší žáky je velmi nízká, zůstává ještě velký prostor pro schopné a rychlé žáky, které by základní podoba časové osy neuspokojila.

náš tip Podrobný popis osy a také formulace jednotlivých událostí znamená pečlivou práci s údaji. Vložení obrázků k ose je zase otázkou výběru fotek (s respektem k autorským právům) a vytvoření správných popisků. Dobrá osa by měla být vybavena také seznamem použitých zdrojů (literatury). Možnost vytvoření překladu časové osy pak otevírá dveře i pro osvědčení jazykových kompetencí.

 

S časovými osami se dají provádět ještě další kouzla, která podpoří vaši distanční výuku (a samozřejmě i vyučování ve třídě). Něco možná najdete v inspiračním seriálu 52 tipů pro časové osy. A také se nás můžete zeptat.

 

Honza Brich


 

article imagery by freepik

 

Publikováno: 29. 3. 2020


ver 1.7.6