Události na časové ose před uživateli ukrýváme

... a ještě to drze přiznáváme.

 skryté události na ose (časová osa Timixi: Astronomical calendar 2017)

Řekli jsme si to hned na počátku, když jsme v našem týmu začali připravovat projekt časových os: osy pro nás mají smysl jedině názorné, přehledné, jasné.

Jak ale udržet přehled na ose, která má sto událostí? Jak může být přehledný úsek osy se shlukem událostí? Nebo snad máme začít vršit události nad sebou?


Použití časové osy nám v mnohém připomíná použití map na internetu. Stále potřebujeme střídat celkový pohled se zobrazením podrobností. Bez střídání celku a detailu nenaplánujeme na omezeném prostoru displeje rodinný výlet za město ani výpravu do Karibiku. Stejně tak bychom neporozuměli ani souvislostem na časové ose.

tip #11   Skrytí několika událostí při aktuálním zvětšení osy udrží časovou přímku přehlednou.

odkryté události na ose (časová osa Timixi: Astronomical calendar 2017)Známý princip ukrývání podrobností jsme tedy z map přenesli do časových os. A začalo to docela dobře fungovat. Stejně jako se teprve ve větším přiblížení mapy podíváte na názvy ulic, i na časové ose s více událostmi v jednom bodě se před vámi detaily objevují až ve chvíli, kdy nové informace mohou doplnit ty dosud zobrazené (a ne je nepřehledně překrývat).

Zavedli jsme proto speciální značku, která jednak udává místo, kde se skrývají další pruhy s událostmi, jednak sděluje počet skrytých událostí. Přesné číslo se ukazuje až do 9 ukrytých událostí, větší počet už není třeba uvádět konkrétně a postačí informace >9. V našem příkladu vidíte na prvním obrázku skrývací značku s označením +2. To znamená, že po odkrytí se ukáží další dvě události (druhý obrázek). Základní informaci o skrytých datech získáte už v bublině při přejetí kurzorem myši.

Přibližováním osy (zoomem) uvidíte více detailů - začnou se objevovat dočasně skryté události, značky skrytých mizí. Oddálením osy se vrátíte k celkovému přehledu. Uživatelská změna zobrazování podrobnosti (časová granularita) je tedy důležitým nástrojem pro sledování událostí na časové ose.

Systém učíme, aby skrýval a odkrýval události rozumně. Uživatelům ale nikdy nezapomínáme naznačit, že v daném místě osy na ně čeká další událost. Události před uživateli skrýváme, nakonec ovšem jdeme s barvou ven.

Skrývání událostí si můžete vyzkoušet s námi na časové ose Astronomical calendar 2017. Je to přehled úkazů na obloze, které mohou sledovat i běžní pozorovatelé - a obvykle jsou nám skryté :-)

 

Honza Brich


 

 

 

Publikováno: 14. 3. 2017


ver 1.7.6