Časová osa není cíl, ale prostředek

5 způsobů, jak může učitel zvýšit přínos tvorby časové osy

 

zpracování údajů časové osy - ilustrační foto: VisualHunt, CC0

Byla by škoda považovat za jediný přínos aplikace Timixi jen finální zobrazení časové přímky. Chronologické ukotvení událostí je samozřejmě pro žáky velmi přínosné. Ve škole ale můžete použít časové osy také jako konstruktivní výukový nástroj. Největší kus cesty totiž urazíte už během společné přípravy osy se studenty. Její konečná podoba je pak potvrzením správného postupu.


Připomeňme si 5 klíčových bodů pro maximální zhodnocení procesu tvorby časové osy:

1. výběr tématu - zvolte téma, které posluchače (studenty) zaujme a budou chtít poznat další souvislosti.

    inspirace   Může to být vrcholná sportovní událost, oblíbená hudební hvězda nebo kontroverzní historická postava. Zaměřte se na rozhodující bitvy, sledujte zajímavé milníky.

2. pojetí osy - možná nejtěžším bodem je volba pohledu na osu. Rozhodněte se, zda se u osobnosti soustředíte na profesní události nebo zahrnete i soukromý život. Uvažte, jaký efekt bude mít zobrazení kompletní historie tématu a jaký zase soustředění na vybrané období.

    inspirace   Zvolte, jestli jen shromáždit všechny ročníky sportovního klání nebo si vybrat ty s českými úspěchy. Vyberte si, zda zobrazíte celou kariéru rockové kapely, nebo chcete na časové ose sledovat pouze její studiové desky.

3. výběr událostí - každé téma se dá popsat pomocí mnoha událostí. Nasměrujte ale své studenty, aby k zařazení na časovou osu vybírali jen důležité události a dali tak vyniknout názornému zobrazení tématu. Méně je někdy více.

    inspirace   Osa může shromažďovat klidně i stovky událostí, pro přehlednou osu ale doporučujeme vybrat přibližně 10 nejvýznamnějších.

tip #21   Učitel může tvorbu časové osy se studenty pojmout jako komplexní úkol s upevněním více kompetencí.

4. zápis událostí - většina událostí se netýká jednoho historického okamžiku. Pro časový rozsah události používáme v Timixi termín pásmová událost a vyjadřujeme ji zápisem začátku (datum od) a konce (datum do) události.

    inspirace   Někdy stačí vkládat události jen jejich začátkem (tzv. bodové události), ale zobrazení s použitím pásmových (intervalových) událostí může být daleko názornější a zajímavější.

5. formát datumu - pro datum události si zvolte podrobnost, která bude na časové ose přehledná. V systému Timixi umožňuje oddělený datový formát ponechat rozhodování až na závěr.

    inspirace   Je zbytečné zobrazovat např. dny u velmi vzdálených datumů, postačí uvést letopočet. Při více událostech v jednom roce je můžeme zpřehlednit přidáním měsíce (např. srpen 1968).

 

Proces tvorby časové osy může pedagog využít jako souhrnný vzdělávací nástroj, který prověřuje získávání, vyhodnocení i zpracování dat k danému tématu. Je jisté, že Benjamin Bloom by za používání časové osy takového učitele chválil. Spokojeni budou určitě také žáci - i za malou snahu budou odměněni vlastní časovou osou.

A kromě toho je to nástroj zdarma.

 

Honza Brich


 

 

 

photo by Visualhunt (modified), CC0 1.0

Publikováno: 23. 5. 2017


ver 1.7.6