Eduína 2019

Soutěže inovačních projektů pro vzdělávání Eduína se v roce 2019 účastní také systém časových os Timixi.

 

Timixi, soutěž Eduína

Soutěž Eduína přináší každým rokem učitelům množství inspirace i zajímavých technologií pro moderní výuku.

Timixi dlouhodobě usiluje o přijetí časové osy jako edukačně hodnotné formy vizualizace pro využití na základních a středních školách. Účast v soutěži Eduína 2019 je tedy dobrou příležitostí, jak představit náš projekt dalším učitelům, kteří neustále hledají inspiraci pro moderní výuku.


V letošní soutěži Eduína chceme upozornit na novou funkci, kterou jsme přidali do systému Timixi právě v roce 2019 - tvorbu stolní hry. Někteří si ji už stihli vyzkoušet na webu, jiní si už s námi zahráli na pražském festivalu Maker Faire, liberecké konferenci Technologie do škol nebo třeba na plzeňském setkání Učitel-IN.

Pro ty, kteří dosud netuší, alespoň krátké info: pokud má časová osa v Timixi dostatek událostí, můžete jedním tlačítkem na webové stránce spustit vygenerování listu s hracími kartičkami. Ty pak můžete s žáky zpracovat (buď pro hry typu pexeso nebo jako oboustranné karty pro sestavování časové osy) a zahrát si s nimi stolní hru s dobrým edukačním efektem.

Eduína (logo)

Redakce připravila pro učitele vzorová pravidla her, vlastním nápadům se ale meze nekladou - lze si je přizpůsobit podle vlastních představ. Hlavním cílem hrátek s kartičkami událostí je totiž to, aby si žáci při hře ujasnili časové vztahy mezi událostmi daného tématu. Je pouze na učiteli, zda zvolí historické téma, milníky a osobnosti ve zvoleném předmětu nebo vybrané události ze života třídy.

Stolní hry se zařazováním událostí do ucelené časové řady pomáhají zejména žákům nižších ročníků s orientací v datumových souvislostech probíraného tématu. Pro starší studenty pak může být zajímavé poměřování vědomostí v kvízech, které také systém dokáže připravit z jednotlivých událostí časové osy.

Zadostiučinění získá učitel ve chvíli, kdy dovede studenty k samostatné tvorbě časové osy. V souladu s chápáním Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů může pedagog s použitím jednoduchého nástroje nechat pracovat studenty samostatně a ponechat si přitom možnost snadné kontroly (a pomoci) ve vymezeném prostoru aplikace Timixi.

Vyberte si svého finálového favorita v hlasování veřejnosti soutěže Eduína 2019.

Podívejte se, které vzdělávací projekty jsou v letošním finále soutěže Eduína. Vybraným projektům ve finále soutěže můžete vyjádřit svou podporu - pro své 3 oblíbence hlasujte od 9. prosince 2019 a pomozte tak určit držitele Ceny veřejnosti.

A také si nezapomeňte si vyzkoušet nové i staré funkce systému Timixi v redakčních i svých vlastních časových osách.

 

Honza Brich


 

 

Publikováno: 6. 12. 2019


ver 1.7.6