Zámořské objevy: holandská loď Halve Maen na řece Hudson, USA (dobová rytina, public domain)

Časová osa

Dosud získalo : 18 uživatelů
Poslední: před 2 měsíci
Vytvořena: 1. 8. 2018

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4082x
Poslední: 90 % (před 1 měsícem)
Nejlepší: 100 % (j********7@g***l.com)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Zámořské objevy
objevitelské cesty a události v 15. - 17. století (středověk a raný novověk)

Na počátku 15. století se evropské země rychle rozvíjely a hledaly nová odbytiště i zdroje exotických surovin. Kvůli osmanským výbojům do Evropy se pozornost přesunula z vnitrozemských tras na moře.
Zdokonalené vybavení lodí a pomůcek pro navigaci umožňovalo delší plavby, a tak postupně sílily snahy o nalezení nových lodních cest, získání nových území a jejich kolonizaci.
Zámořské objevy přinášely evropským mocnostem četné ekonomické výhody. Na zabraných územích v Africe, Americe i Indii si dobyvatelé počínali často násilně (podněcování místních rozbrojů, drancování přírodních surovin, christianizace, obchod s otroky). Mocnosti následně také sváděly o nadvládu nad koloniemi vzájemné boje (Anglie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí).
Časová osa vybírá klíčové cesty mořeplavců a důležité události z historie zámořských objevů.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1415 - 1769

Počet událostí: 17 (2 prioritní)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Bodové a pásmové události (1 pásmová událost )

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Politika   Státy   Zeměpis   Doprava   Středověk   Novověk  

Štítky:
objev   Amerika   Austrálie   otrokářství   Afrika   cestovatel   Kolumbus   kolonie   Indie   plavba   zámořské objevy  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Zámořské objevy - cs.wikipedia.org
Věk zámořských objevů - cs.wikipedia.org
Zámořské objevy - www.vysokeskoly.cz
Objevné plavby - www.dejepis.com
Zámořské objevy / osobnosti - www.bastl.czver 1.7.6