Kilve, Anglie (foto: Rob Farrow, CC BY-SA 2.0)

Časová osa

Dosud získali: 2 uživatelé
Poslední: před 6 měsíci
Vytvořena: 8.10.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 733x
Nejlepší: 67 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

Geologická historie Země
geologická minulost planety podle stratigrafické tabulky

Stáří Země se podle vědeckých výzkumů odhaduje na 4,5 miliardy let.
Planeta za dobu své existence prošla mnoha proměnami; základem pro zkoumání její historie je geologie. Pro popsání vývoje Země byla podle geologických nálezů postupně sestavena tzv. stratigrafická tabulka. Rozčlenila zásadní období na základě posloupnosti nalezených vrstev, později byla upravena s použitím radiometrického datování stáří hornin.
Časová osa vývoje Země ukazuje, jaká období dnes dokážeme v historii planety rozlišit. Jako největší jednotka geologického času se používá eon, který se může dělit na éry a pak periody, epochy a věky. Pro časovou osu geologické historie Země jsou vybrány eony, éry a periody.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 4,54 mld. př.n.l. - 1

Počet událostí: 19 (5 prioritních)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Pásmové události

Nelineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Geologie   Formování Země  

Štítky:
Země planeta éra geologie stratigrafie eon perioda prvohory druhohory třetihory čtvrtohory

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Wikipedie - cs.wikipedia.org
Wikipedia - simple.wikipedia.org
ver 1.6