Zámořské objevy: holandská loď Halve Maen na řece Hudson, USA (dobová rytina, public domain)

Event timeline

Untill now acquire : 10 users
Last acquire: 5 months before
Active from: 08/01/2018

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 3054x
Best run: 100 % (j********7@g***l.com)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Zámořské objevy
objevitelské cesty a události v 15. - 17. století (středověk a raný novověk)

Na počátku 15. století se evropské země rychle rozvíjely a hledaly nová odbytiště i zdroje exotických surovin. Kvůli osmanským výbojům do Evropy se pozornost přesunula z vnitrozemských tras na moře.
Zdokonalené vybavení lodí a pomůcek pro navigaci umožňovalo delší plavby, a tak postupně sílily snahy o nalezení nových lodních cest, získání nových území a jejich kolonizaci.
Zámořské objevy přinášely evropským mocnostem četné ekonomické výhody. Na zabraných územích v Africe, Americe i Indii si dobyvatelé počínali často násilně (podněcování místních rozbrojů, drancování přírodních surovin, christianizace, obchod s otroky). Mocnosti následně také sváděly o nadvládu nad koloniemi vzájemné boje (Anglie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí).
Časová osa vybírá klíčové cesty mořeplavců a důležité události z historie zámořských objevů.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1415 - 1769

Events: 17 (2 with priority)

Timeline with calendar dates: 1 sets of values

One-time & time-span events (1 time-span event )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politika   Státy   Zeměpis   Doprava   Středověk   Novověk  

Tags:
objev   Amerika   Austrálie   otrokářství   Afrika   cestovatel   Kolumbus   kolonie   Indie   plavba   zámořské objevy  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

Zámořské objevy - cs.wikipedia.org
Věk zámořských objevů - cs.wikipedia.org
Zámořské objevy - www.vysokeskoly.cz
Objevné plavby - www.dejepis.com
Zámořské objevy / osobnosti - www.bastl.cz



ver 1.7.6 en