Čeští panovníci, vládci a prezidenti (montáž: Timixi)

Event timeline

Untill now acquire : 26 users
Last acquire: 7 months before
Active from: 02/12/2016

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 3435x
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Čeští panovníci
knížata, králové, císaři, prezidenti

Od franckého kupce Sáma přes české krále až po současné prezidenty se představuje ucelená řada našich vládců a hlav států.
Na časové ose sledujeme všechny doložené představitele státních útvarů a seskupení na území Čech a Moravy, ať už jsou to česká a velkomoravská knížata, čeští králové, nebo českoslovenští a čeští prezidenti.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 623? - till now

Events: 92 (10 with priority)

One-time & time-span events (90 time-span events )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Osobnosti   Politika   Státy   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Tags:
kníže   král   císař   prezident   vládce   Česko   Československo   Rakousko Uhersko   panovník   České království   Velká Morava   hra   čeští králové   osobnost   kvíz  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

Představitelé českého státu - cs.wikipedia.org
Panovníci českých zemí - daniel.dinter.cz
Čeští panovníci - www.e-stredovek.cz
Čeští panovníci - www.korunaceska.czver 1.7.6 en