Sochy diktátorů Kim-Ir-Sena a jeho syna Kim-Čong-Ila (foto: Nicor, CC BY-SA 3.0)

Event timeline

Untill now acquire : 14 users
Last acquire: 1 year before
Active from: 04/06/2019

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 4048x
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Diktátoři, vůdci, spasitelé
přeborníci mezi soudobými autokratickými vládci

Základ časové osy je inspirován analýzou Michaela Romancova "Vždyť vládnout je tak snadné… ", která vyšla v Deniku N dne 4. dubna 2019.
Soustředit moc do vlastních rukou a neomezeně vládnout své zemi je lákavé pro mnoho politiků. Některým se podařilo tuto myšlenku realizovat na dlouhá léta.
Mnoho ze sledovaných autoritativních vládců se shlédlo v principech socialismu (typicky Stalin, Kim Ir-Sen, Castro), jiní se proti komunismu naopak vymezovali (Pinochet, Salazar). Kapitola sama pro sebe jsou pak diktátoři z postsovětských republik, kteří za hlavní ideologii zvolili kult vůdce (Nazarbajev, Karimov, Rahmón a další).
Časová osa umožňuje uvědomit si délku jejich vlády i časový souběh s ostatními diktátory. K dvacítce největších uzurpátorů moci byli doplněni i Josef Stalin a Adolf Hitler. Bohužel, ve světě existuje stále ještě mnoho dalších autokratů - adeptů na zařazení do této časové osy.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1922 - till now

Events: 23

Timeline with calendar dates: 1 sets of values

Time-span events

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Osobnosti   Politika   Státy   Moderní doba  

Tags:
prezident   vládce   vláda   premiér   diktátor   generální tajemník   kvíz   Hitler  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

Michael Romancov: Vždyť vládnout je tak snadné… - denikn.cz
Longest-ruling national leaders - en.wikipedia.org
Diktatura - cs.wikipedia.org
Dictatorship - en.wikipedia.orgver 1.7.6 en