Střed galaxie Mléčná dráha, observatoř La Silla (foto: S. Brunier/ESO, CC BY 4.0)

Časová osa

Dosud získalo : 8 uživatelů
Vytvořena: 29. 11. 2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4082x

Spustit kvíz

Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Vznik vesmíru
od Velkého třesku do současnosti

S rozvojem poznání se dostaly představy o vzniku světa z mýtické nebo náboženské roviny do rukou vědců. První představy se na základě jednoduchých pozorování opíraly o geocentrický model vesmíru. Velkým posunem byl heliocentrický model Sluneční soustavy podle Mikuláše Koperníka. K současnému vnímání rozpínajícího se vesmíru nás posunuly objevy rudého posuvu a reliktního záření.
Současná kosmologie se převážně opírá o model ΛCDM (lambda CDM), což je parametrizace modelu Velkého třesku. Samotný počátek je označován jako tzv. singularita. Po něm následovaly tři etapy vývoje: nejdříve krátká inflační fáze bez existence částic, pak došlo ke vzniku částic a tedy hmoty, následně se vytvářela kosmická tělesa.
Časová osa naznačuje základní okamžiky vývoje vesmíru vztažené k Velkému třesku, tedy času 0.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy:

Počet událostí: 8 (2 prioritní)

Osa časových vzdáleností

Bodové a pásmové události (3 pásmové události )

Nelineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Vesmír   Formování vesmíru  

Štítky:
Země   Sluneční soustava   Velký třesk   vesmír   galaxie  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Vývoj vesmíru - geneze.info
Vznik a vývoj vesmíru - cs.wikipedia.org
Velký třesk - cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org
Age of the universe - en.wikipedia.org
Epochs in cosmology (timeline) - en.wikipedia.org
Cosmic Calendar - en.wikipedia.org



ver 1.7.6