Česká státnost: korunovační klenoty (Baltazar Kašpar Kutina, kniha Čechy, díl III., Praha, strana 8)

Časová osa

Dosud získalo : 8 uživatelů
Poslední: před 2 roky
Vytvořena: 11. 11. 2016

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4082x
Nejlepší: 100 % (admin)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Česká státnost
správní a státní útvary na území Čech

Na území Čech a Moravy se v historii vystřídalo množství státních útvarů. V některých dobách byla správa v domácích rukách, jindy jsme byli začlenění do větších říší.
Časová osa zobrazuje klíčové okamžiky vývoje české a československé státnosti.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: kolem 4. stol. př.n.l. - dosud

Počet událostí: 23 (8 prioritních)

Bodové a pásmové události (12 pásmových událostí )

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Politika   Státy   Zeměpis   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
kníže   král   prezident   Česko   Československo   Rakousko Uhersko   stát   Země   Čechy   Morava   knížectví   království   říše   protektorát   republika   samostatnost   území  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Čechy - cs.wikipedia.org
Keltové - cs.wikipedia.orgver 1.7.6