čínský císař Čchin Š’-chuang-ti, zakladatel dynastie Čchin (public domain)

Časová osa

Dosud získalo : 10 uživatelů
Poslední: před 3 roky
Vytvořena: 7. 1. 2020

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4075x
Nejlepší: 67 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Dynastie čínských vládců
vládnoucí rody císařů v Číně

V rozsáhlém prostoru dnešní Číny vznikaly, spojovaly se a rozpadaly různé historické říše. Panovníci na svém území budovali a udržovali vládnoucí dynastie zejména vojenskou silou. Nazvání období vlády jménem vlastní dynastie bylo pro vladaře mj. znakem prestiže.
Nejstarší období vlády Tří vznešených a Pěti vladařů spadá ještě do oblasti legend. První čínskou dynastií, zařazenou klasickými dokumenty (a následně i archeologickými nálezy) do doby před více než 2 tisíci let, je tedy dynastie Sia.
Čínští vládci se zprvu nazývali králové nebo knížata. Označení císař získal až vládce Čchin Š'-chuang-ti (dynastie Čchin) po sjednocení Číny roku 221 př.n.l. První císař sice začal stavět obrannou zeď (severněji než pozdější Velká čínská zeď), jeho říše se ovšem stejně rozpadla.
Za zlatý věk čínských císařství jsou označována období dynastií Tchang a Sung (od 7. do 13. století). V té době dochází k největšímu rozkvětu kultury, obchodu a technologií.
Koncem 13. století napadl území dynastie Sung vládce Kublajchán a po dobu příštích sto let řídily Čínu mongolské dynastie. Od 17. století pak vládly v říši mandžuské dynastie.
Mimo hlavní linii dynastických panovníků Číny stojí tzv. dynastie samozvanců - rebelů, kteří si moc na krátký čas uzurpovali nebo ovládali jen některé provincie.
Čínské císařské dynastie končí rokem 1912, kdy byl sesazen poslední císař Pchu I (dynastie Čching) a vyhlášena Čínská republika.
Na časové ose sledujeme čínské dynastie (včetně některých dynastií samozvanců) od počátků prvního císařství před čtyřmi tisíciletími až do odstoupení posledního císaře na začátku 20. století.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 2100 př.n.l. - únor 1912

Počet událostí: 19 (5 prioritních)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Osobnosti   Politika   Státy   Historie   Starověk   Středověk   Novověk  

Štítky:
císař   vláda   dynastie   Čína   Peking   Zakázané město  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Dynastie v čínské historii - en.wikipedia.org
Čínské dějiny - en.wikipedia.org
Seznam čínských panovníků - en.wikipedia.org
China's most powerful dynasties - nationalinterest.org
Čínská historie, časová osa - en.wikipedia.org
List of Rulers of China - www.metmuseum.org
Chinese Dynasty Guide - archive.artsmia.orgver 1.7.6