konstanta pí, Ludolfovo číslo (koláž: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Časová osa

Dosud získal: 1 uživatel
Poslední: před 9 měsíci
V systému od: 1.6.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 355x
Poslední: 39 % (před 2 dny)
Nejlepší: 39 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení a spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Historie výpočtu čísla π
počet zjištěných desetinných míst konstanty pí

Matematická konstanta π vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Hodnota 3,141592653 bohatě postačuje pro běžné výpočty, o její přesné vyjádření ale usilují matematici přes 4 tisíce let. Toto číslo totiž nelze vyjádřit konečným způsobem, a to ani pomocí periody.
Označení konstanty řeckým písmenem π se používá od poloviny 18. století. V současné době je přesná specifikace konstanty, zvané také Ludolfovo číslo, doménou počítačů a specializovaných programů (y-cruncher od Alexandera Yee).
Symbolickým dnem pro připomenutí významu čísla pí je každoročně 14. březen.

Vlastnosti osy

Rozsah časové osy: 1900 př.n.l. - 2016

Počet událostí: 25 (4 prioritní)

Bodové události

Lineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

Cena osy   

Speciální nabídka: Osa zdarma

Zařazení osy

Katalog:
Matematika Počítače a internet

Štítky:
Ludolfovo číslo Archimedes 3.14 konstanta y cruncher IBM počítač

Hodnocení osy


Zdroje

Výpočet π - en.wikipedia.org
Rekordní výpočet π z roku 2016 - 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.eu
Vypočtené Ludolfovo číslo - old.zsdobrichovice.cz
Historie výpočtů - www.exploratorium.edu
Chronologie výpočtů - en.wikipedia.org
ver 1.5.1