konstanta pí, Ludolfovo číslo (koláž: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Časová osa

Dosud získali : 4 uživatelé
Poslední: před 9 měsíci
Vytvořena: 1. 6. 2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 2936x
Nejlepší: 60 % (p**************i@v*b.cz)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Historie výpočtu čísla π
počet zjištěných desetinných míst konstanty pí

Matematická konstanta π vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Hodnota 3,141592653 bohatě postačuje pro běžné výpočty, o její přesné vyjádření ale usilují matematici přes 4 tisíce let. Toto číslo totiž nelze vyjádřit konečným způsobem, a to ani pomocí periody.
Označení konstanty řeckým písmenem π se používá od poloviny 18. století. V současné době je přesná specifikace konstanty, zvané také Ludolfovo číslo, doménou počítačů a specializovaných programů (y-cruncher od Alexandera Yee).
Symbolickým dnem pro připomenutí významu čísla pí je každoročně 14. březen.
Časová osa se soustředila hlavně na matematiky, kteří posunuli hranici při výpočtech přesnosti (počtu desetinných míst) čísla π.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1900 - 1700 př.n.l. - 2016

Počet událostí: 25 (4 prioritní)

Bodové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Matematika   Počítače a internet   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
objev     Ludolfovo číslo   Archimedes   3.14   konstanta   y cruncher   IBM   počítač   matematika  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Hodnota π, výpočet - en.wikipedia.org
Rekordní výpočet π (z roku 2016) - 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.eu
Vypočtené Ludolfovo číslo - old.zsdobrichovice.cz
Historie výpočtů - www.exploratorium.edu
School photo created by Freepik - www.freepik.com
Chronologie výpočtů - en.wikipedia.orgver 1.7.6