konstanta pí, Ludolfovo číslo (koláž: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Časová osa

Dosud získal: 1 uživatel
Poslední: před 2 roky
Vytvořena: 1.6.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 734x
Nejlepší: 60 % (p**************i@v*b.cz)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

Historie výpočtu čísla π
počet zjištěných desetinných míst konstanty pí

Matematická konstanta π vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Hodnota 3,141592653 bohatě postačuje pro běžné výpočty, o její přesné vyjádření ale usilují matematici přes 4 tisíce let. Toto číslo totiž nelze vyjádřit konečným způsobem, a to ani pomocí periody.
Označení konstanty řeckým písmenem π se používá od poloviny 18. století. V současné době je přesná specifikace konstanty, zvané také Ludolfovo číslo, doménou počítačů a specializovaných programů (y-cruncher od Alexandera Yee).
Symbolickým dnem pro připomenutí významu čísla pí je každoročně 14. březen.
Časová osa se soustředila hlavně na matematiky, kteří posunuli hranici při výpočtech přesnosti (počtu desetinných míst) čísla π.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1900 př.n.l. - 2016

Počet událostí: 25 (4 prioritní)

Bodové události

Lineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Matematika   Počítače a internet   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
objev Ludolfovo číslo Archimedes 3.14 konstanta y cruncher IBM počítač matematika

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Výpočet π - en.wikipedia.org
Rekordní výpočet π z roku 2016 - 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.eu
Vypočtené Ludolfovo číslo - old.zsdobrichovice.cz
Historie výpočtů - www.exploratorium.edu
Chronologie výpočtů - en.wikipedia.org
ver 1.6