dobová ilustrace

Časová osa

Dosud získali: 2 uživatelé
Poslední: před 4 měsíci
Vytvořena: 1.5.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 733x
Nejlepší: 54 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

České národní obrození
vybrané události českého národního obrození

Národní obrození bylo klíčovým obdobím pro zachování českého jazyka a národa.

Podhoubím pro vznik národního obrození byly vlivy domácí (sílící vliv němčiny a úpadek češtiny, sílící cenzura, snaha o povznesení národa) i světové (zánik feudalismu, francouzská revoluce).

Snahy o zformování (kulturně a politicky) moderního českého národa vyvrcholily v revolučním roce 1848.

Časová osa si všímá nejdůležitějších okamžiků ve vývoji českého národního obrození a dává je do souvislosti s třemi hlavními fázemi jeho vývoje.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1627 - 1855

Počet událostí: 21 (3 prioritní)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Bodové a pásmové události (8 pásmových událostí )

Nelineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Politika   Spolky   Jazyky   Novověk   Literatura   Divadlo  

Štítky:
jazyk čeština obrození buditel český jazyk slovník gramatika matice Máj národ

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

České národní obrození - cs.wikipedia.org
Digitální knihovna - www.digitalniknihovna.cz
ver 1.6