dobová ilustrace

Časová osa

Dosud získal: 1 uživatel
Poslední: před 3 měsíci
V systému od: 1.5.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 380x
Nejlepší: 33 % (HoBr_SEF)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení a spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

České národní obrození
vybrané události českého národního obrození

Národní obrození bylo klíčovým obdobím pro zachování českého jazyka a národa.

Podhoubím pro vznik národního obrození byly vlivy domácí (sílící vliv němčiny a úpadek češtiny, sílící cenzura, snaha o povznesení národa) i světové (zánik feudalismu, francouzská revoluce).

Snahy o zformování (kulturně a politicky) moderního českého národa vyvrcholily v revolučním roce 1848.

Časová osa si všímá nejdůležitějších okamžiků ve vývoji českého národního obrození a dává je do souvislosti s třemi hlavními fázemi jeho vývoje.

Vlastnosti osy

Rozsah časové osy: 1627 - 1855

Počet událostí: 21 (3 prioritní)

Osa s hodnotami: 1 sada hodnot

Bodové a pásmové události (8 pásmových událostí )

Nelineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

Cena osy   

Speciální nabídka: Osa zdarma

Zařazení osy

Katalog:
Politika Spolky Jazyky Novověk Literatura Divadlo

Štítky:
jazyk čeština obrození buditel český jazyk slovník gramatika matice Máj národ

Hodnocení osy


Zdroje

České národní obrození - cs.wikipedia.org
Digitální knihovna - www.digitalniknihovna.cz
ver 1.5.1