Zikmund Lucemburský; autor: neznámý [Public Domain]

Časová osa

Dosud získali: 3 uživatelé
Poslední: před 2 roky
Vytvořena: 11.2.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 717x
Nejlepší: 67 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

Zikmund
český a uherský král

Poslední Lucemburk zdědil českou korunu po svém bratru Václavu IV., reálnou vládu nad Čechami však získal až krátce před svou smrtí.
Zikmund Lucemburský byl schopný politik - diplomat i bojovník. Věnoval velké úsilí reformám církve, ukončil papežské schizma, proslul boji s Turky.
Během let se stal císařem Svaté říše římské, římsko-německým králem, uherským králem, českým a také chorvatským králem. Uherská koruna mu ovšem byla osobně nejblíže.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1431 - 1437

Počet událostí: 24 (4 prioritní)

Bodové a pásmové události (2 pásmové události )

Lineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Politika   Státy   Středověk  

Štítky:
král císař České království Lucemburkové Zikmund Kostnice Uhry Uhersko Kostnický koncil osobnost

HODNOCENÍ OSY

ver 1.6