Obraz z modlitební knihy Václava IV.; autor: neznámý [Public Domain]

Časová osa

Vytvořena: 11.2.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 738x

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

Václav IV.
český král z rodu Lucemburků

Syn Karla IV. začal spravovat království aktivně, postupně ale jeho zaujetí sláblo. Domácí nespokojenost s jeho slabou vládou vedla k jeho zajetí šlechtickou Panskou jednotou. Nedůslednost při řešení problémů Svaté říše římské vyvolala zase jeho sesazení z říšského trůnu. Neklidný závěr jeho panování přešel v husitské války.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1361 - 1419

Počet událostí: 25 (3 prioritní)

Bodové a pásmové události (2 pásmové události )

Lineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Politika   Státy   Středověk  

Štítky:
král České království Lucemburkové Václav IV Dekret kutnohorský osobnost

HODNOCENÍ OSY

ver 1.6