Olympijské hry - od antiky s dnešku (foto: Ken Hackman, U.S. Air Force, public domain, koláž: Timixi)

Časová osa

Dosud získalo : 17 uživatelů
Poslední: před 2 měsíci
Vytvořena: 24. 5. 2021

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4080x
Nejlepší: 95 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Olympijské hry: od antiky k dnešku
nejdůležitější epochy olympijských sportovních soutěží

Olympijské hry v antickém Řecku byly nejznámějšími sportovními hrami své doby. Původní závod běžců na vzdálenost 1 stadia, tedy 192 metrů, se postupně rozšířil o další disciplíny. Soutěžilo se v běhu, skoku do dálky, hodu oštěpem a diskem, vzpírání, zápasu a boxu, ale třeba i v jízdě koňských spřežení. V Olympii na sportovních hrách běhali také neozbrojení těžkooděnci nebo soutěžili trubači. Posléze v Řecku vládnoucí Římané olympijské hry považovali za pohanské; postupný úpadek vyvrcholil zákazem her na konci 4. století.
K tradici olympijské kultury těla se vrátil počátkem 17. století Robert Dover. V anglickém Cotswoldu pořádal hry inspirované řeckými olympiádami. Jejich konání přerušila jen občanská válka v letech 1642 - 60. Na počest původních Cotswold Olimpicks se nyní opět pořádají sportovní a kulturní soutěže.
Po skončení turecké nadvlády vznikly v polovině 19. století Novořecké olympijské hry jako oslava opětovného osamostatnění země. Místo Olympie se ale už konaly v příhodnějších Athénách.
Propagátorem obnovení antické tradice olympiád byl Francouz Pierre de Coubertin. Na olympijském kongresu v roce 1894 našel pro svou myšlenku podporu. Coubertin prosazoval uspořádání prvních novodobých olympijských her v Paříži v roce 1900 ve spojení se světovou výstavou. Ochota Řecka k uspořádání olympiády v dřívějším termínu otevřela možnost k symbolickému návratu do míst vzniku olympismu. Olympijské hry se postupně staly jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí moderní éry.
Od roku 1960 se v každém pořadatelském městě olympiády pořádá i paralympiáda, což je sportovní akce pro tělesně postižené sportovce.
S myšlenkou na posilování zdravého životního stylu a sportovních aktivit vznikly olympijské hry mládeže. V letní a zimní variantě se konají od roku 2010.
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) podporuje také další akce spojené s olympijským sportem - speciální olympiády (pro sportovce s mentálním postižením) a deaflympiády (pro neslyšící sportovce). Časová přímka OH ovšem nezahrnuje šachovou olympiádu, která není zařazena do systému moderních olympijských her.
Jako protipól olympijských her by bylo možné chápat Světové hry, kde se soutěží v neolympijských sportech. MOV ovšem myšlenku sportovních soutěží v menšinových sportech dlouhodobě podporuje.
Na časové ose olympijských soutěží je možné sledovat významné epochy historie olympijských her. Dnešní olympiády propojují současné sportovní výkony s tradicí antických klání, přesahující dva a půl tisíce let.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 776 př.n.l. - dosud

Počet událostí: 11 (3 prioritní)

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Sport   Starověk   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
olympiáda   sport   MOV   Coubertin   tradice   Řím   Řecko   antika   mládež   postižení   stadion  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Antické olympijské hry - en.wikipedia.org
Starověké olympiády - www.olympic.org
Olympijské hry - www.worldhistory.org
Letní olympiády - cs.wikipedia.org
Zimní olympiády - cs.wikipedia.org
Paralympijské hry - cs.wikipedia.org
Olympiáda mládeže - cs.wikipedia.org
Pierre de Coubertin - en.wikipedia.org
Cotswold Olimpick Games - www.olimpickgames.co.uk
Speciální olympiády - www.specialolympics.org
Deaflympiády - cs.wikipedia.org
Světové hry - en.wikipedia.org
Olympijské sporty - www.olympicchannel.comver 1.7.6