vývoj člověka: muž a žena (obrázek: Mikael Häggström, public domain)

Časová osa

Dosud získali: 3 uživatelé
Poslední: před 2 roky
Vytvořena: 2.1.2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 952x
Nejlepší: 100 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

Vývoj lidského jedince
ontogeneze člověka

Člověk prochází během svého života několika fázemi. Během nich postupně nastávají růstové a vývojové změny.
Na časové ose je zachycena přehledná vizualizace základních fází lidského života. Časová osa života je pro každého člověka různá, nejdůležitější období lze ale obecně vymezit.
Pro vývoj člověka zde není použita standardní (kalendářová) časová přímka - systém Timixi má k dispozici originální variantu, kterou je osa s časovou vzdáleností (dobou trvání).

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 90 let

Počet událostí: 14 (2 prioritní)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Osa časových vzdáleností

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Zdraví   Příroda  

Štítky:
narození člověk ontogeneze vývoj růst dětství dospělost stáří život

HODNOCENÍ OSY
průměr hodnocení: 5.0

ZDROJE

Vývoj člověka (ontogeneze) - cs.wikipedia.org
ver 1.6