Franz Kafka, foto: Sigismund Jacobi / Atelier Jacobi

Časová osa

Vytvořena: 11.11.2016

Získat osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 733x

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Stolní hra

Franz Kafka
životní osudy a dílo spisovatele Franze Kafky

Kafka patří k nejvlivnějším autorům minulého století. Německy píšící spisovatel židovského původu udržoval kontakty i s českým literárním prostředím. Přestože pracoval celý život v pojišťovně, považoval za svůj hlavní životní úkol psaní. Časová osa si všímá zásadních okamžiků Kafkova života a přibližuje jeho významná díla.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 3. červenec 1883 - 11. červen 1924

Počet událostí: 41 (9 prioritních)

Bodové a pásmové události (14 pásmových událostí )

Nelineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   od 21 kreditů

Základní cena : 25 kreditů

Zvýhodnění: místo až 4 kreditů lze použít žetony

Moje cena: 25 kreditů Získat osu

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Moderní doba   Literatura  

Štítky:
Praha Amerika Kafka Zámek Proces nemoc Max Brod tuberkulóza literatura osobnost

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Franz Kafka - Dopisy Ottle a rodině;
Kafka ’24 - Karel František Tománek, Dejvické divadlo, 2014;
Franz Kafka Museum - www.kafkamuseum.cz
Wikipedie - cs.wikipedia.org




ver 1.6