Historický vývoj češtiny: Dalimilova kronika (výřez)

Časová osa

Dosud získalo : 18 uživatelů
Poslední: před 7 měsíci
Vytvořena: 14. 7. 2016

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4080x
Nejlepší: 100 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Historický vývoj češtiny
vývoj jazyka od praslovanštiny k dnešní češtině

Historický vývoj češtiny zachycuje významná období vývoje českého jazyka. Pro dokreslení jsou zařazeny i předcházející jazykové fáze.
Čeština se jako samostatný jazyk vyvinula na sklonku 1. tisíciletí n. l. z praslovanštiny. Patří do větve západoslovanských jazyků (spolu se slovenštinou a polštinou). Vlivem působení věrozvěstů Cyrila a Metoděje se na území Velké Moravy používala také staroslověnština. Ta ovšem patří do jihoevropské větve slovanských jazyků.
Časová osa jazykových období v originální aplikaci Timixi názorně ukazuje jednotlivé fáze vývoje českého jazyka.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1 tis. př.n.l.? - dosud

Počet událostí: 10

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Vzdělávání   Jazyky   Středověk   Novověk   Moderní doba   Literatura  

Štítky:
Česko   jazykověda   jazyk   čeština   literatura  

HODNOCENÍ OSY
průměr hodnocení: 5.0

ZDROJE

Historický vývoj češtiny - cs.wikipedia.org
Praslovanština - cs.wikipedia.org
Periodizace vývoje češtiny - www.czechency.org
Vývoj češtiny - www.unium.czver 1.7.6