komunikační prostředky: telefon

Časová osa

Dosud získalo: 5 uživatelů
Poslední: před 11 měsíci
Vytvořena: 13. 7. 2016

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 1207x
Poslední: 50 % (před 3 měsíci)
Nejlepší: 100 % (admin)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Vývoj komunikačních prostředků
od kouřových signálů k chytrým telefonům

Prvním komunikačním prostředkem, typickým pro člověka, byla řeč. Pro dorozumívání mezi lidmi se postupně vyvinulo mnoho dalších způsobů a technik.
Časová osa se soustřeďuje na přehled osobních komunikačních prostředků.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 40 tis. př.n.l. - 2010

Počet událostí: 19

Bodové události

Nelineární stupnice

Autor osy: redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Počítače a internet   Technika   Pravěk   Starověk   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
vynález   objev   komunikace   telefon   fax   mobil   řeč   signál  

HODNOCENÍ OSY

ver 1.7.2