Osmičkové roky v české historii (koláž: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Event timeline

Untill now acquire : 4 users
Last acquire: 1 year before
Active from: 08/14/2018

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2664x
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social sites:

Output formats

Board game

Osmičkové roky
historické události na českém území ve vazbě na roky s osmičkou

Kritické roky našich dějin s osmičkou na konci letopočtu si většinou spojujeme s moderní československou historií. Zkusili jsme se ale vrátit také více do minulosti a připomenout si další pozoruhodné události.
Už od 12. století můžeme na této časové ose zaznamenat, že osmičkové roky možná velké okamžiky trochu přitahují: od vyvraždění Vršovců přes vznik Českého království až k První republice. Z nedávných časů se vynoří únorový převrat či srpnová invaze.
Pro časovou osu je vybráno několik zajímavých mezníků české historie. Můžete sledovat jejich průběh a vzájemné souvislosti nebo časovou osu využít pro konfrontaci s jinou sadou událostí - vybírejte z redakční nabídky nebo použijte vlastní tvorbu.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1108 - 2018

Events: 14 (4 with priority)

One-time & time-span events (1 time-span event )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Vzdělávání   Státy   Války   Kriminalita   Historie   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Tags:
král   císař   okupace   Česko   Československo   království   vláda   škola   bitva   vražda   občan  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

České království - cs.wikipedia.org
Československo - cs.wikipedia.org
Dějiny Česka - cs.wikipedia.org
Osmičkové roky - cermak.libor.sweb.cz
České osudové osmičky - 21stoleti.czver 1.7.6 en