Napoleon při bitvě u Friedlandu; 1807 (obraz: Horace Vernet, public domain)

Event timeline

Untill now acquire : 31 users
Last acquire: 9 months before
Active from: 06/17/2018

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 3961x
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Události světových dějin
důležité historické momenty na časové ose

Zachycení významných okamžiků minulosti na časové přímce přináší zajímavý pohled na celou historii lidstva. Časová osa dějin uvádí nejen vybrané nové objevy a postupy, vynálezy i stroje, ale soustřeďuje se především na společenská a politická témata.
Shrnout významné dějinné události od nejstarších dob až do dneška se nedá udělat stručně, i při velkému počtu událostí ovšem lze na časové ose dobře pochopit zařazení a souvislosti různých okamžiků. Právě chronologie klíčových událostí umožňuje získat přehled o běhu světových dějin.
Pro zachování přehlednosti osy historie jsme data podrobili pečlivému výběru, i tak je na časové ose téměř 150 událostí.
Svým pojetím je právě osa historických událostí vhodná pro použití ve vědomostní hře - stačí volbou Stolní hra vytisknout kartičky a za chvíli můžete hrát!

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 4,5 bn. B.C. - 2020

Events: 149 (11 with priority)

One-time & time-span events (33 time-span events )

Nonlinear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Osobnosti   Politika   Státy   Války   Katastrofy   Archeologie   Historie   Formování Země   Nejstarší život   Pravěk   Starověk   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Tags:
svět   válka   historie   dinosaurus   hra   dějiny   náboženství   události   atentát   kvíz  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

100 nejvýznamnějších událostí - zpravy.idnes.cz
Nejtragičtější události světových dějin - necyklopedie.wikia.com
100 let za 10 minut - www.youtube.com
Events That Changed The World - www.emlii.com
100 events in 20th century world history -
delong.typepad.com
Wikipedia - wikipedia.org
Events that changed the world - www.biographyonline.netver 1.7.6 en