Lucemburkové: rodokmen (public domain)

Event timeline

Untill now acquire : 5 users
Last acquire: 5 months before
Active from: 11/02/2017

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2664x
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social sites:

Output formats

Board game

Lucemburkové
nejvýraznější představitelé rodu Lucemburků

Lucemburská dynastie vzniká ve 12. století v lucemburském hrabství.
Prvním rodovým mocenským úspěchem byla volba Balduina za trevírského kurfiřta. Počátkem 14. století se podařilo Jindřichu VII. získat titul krále římskoněmecké říše. Po zavraždění posledního Přemyslovce Václava III. pak byla nabídnuta česká koruna Jindřichovu synu Janovi.
Vláda Janova následníka Karla IV. byla poté vrcholným obdobím jak pro Lucemburky, tak i pro České království. Boje mezi jednotlivými příslušníky rodových větví Jana Jindřicha a Karla IV. ovšem znamenaly úpadek moci Lucemburků.
Posledním panovníkem z lucemburské dynastie byl král Zikmund.
V zobrazení rodokmenu Lucemburků jsou na časové ose zdůrazněni příslušníci rodu s titulem krále.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1252 - 1437

Events: 13 (5 with priority)

Timeline with calendar dates: 1 sets of values

Time-span events

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politika   Středověk  

Tags:
král   panovník   Lucemburk   Jan Lucemburský   Zikmund   dynastie   rod   Karel IV.  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

Lucemburkové - cs.wikipedia.orgver 1.7.6 en