certifikát Fairtrade

Event timeline

Untill now acquire : 1 user
Last acquire: 3 years before
Active from: 02/17/2016

Acquire timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 3961x
Last run: 9 % (3 years before)
Best run: 47 % (HoBr_SEF)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Fair Trade
sociální hnutí Fair Trade

Fair Trade (spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který dává příležitost drobným pěstitelům a farmářům v zemích Afriky, Asie, a Latinské Ameriky, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek.
Certifikace Fairtrade je založena na partnerství mezi výrobci na straně jedné, a obchodníky a spotřebiteli na straně druhé. Osvědčuje, že při produkci jsou všechny principy fair trade náležitě dodrženy. Typickým výrobkem spravedlivého obchodování s označením Fairtrade je káva.
V rozvojových zemích si stále mnoho farmářů nevydělá tolik, aby uživili sebe a své rodiny. S jejich úrodou se obchoduje na mezinárodních trzích, oni sami ale nemají možnost její cenu jakkoliv ovlivnit. Vůči velkým obchodníkům jsou bezmocní a nerovné nastavení mezinárodního obchodu způsobuje, že často nejsou schopni pokrýt ani výrobní náklady. Iniciativa Fair Trade se snaží jejich podmínky zlepšit.
Časová osa sleduje mezinárodní hnutí pro spravedlivý obchod od počátku až po jeho průnik na český trh.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1946 - 2018

Events: 12 (4 with priority)

One-time events

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   from 8 credits

Base price : 11 credits

Bonus: instead of 3 credits use your chips

My price: 11 credits Acquire timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Ekonomika   Zemědělství   Jídlo a výživa   Příroda   Moderní doba  

Tags:
obchod   farmář   pěstitel   rozvojová země   svět   NGO   káva   fairtrade  

TIMELINE RATING
stars (avg.) : 4.0

timeline review : 1 reviews

S jejich úrodou se obchoduje na mezinárodních trzích, oni sami ale nemají možnost její cenu jakkoliv ovlivnit. Vůči velkým obchodníkům jsou bezmocní a nerovné nastavení mezinárodního obchodu způsobuje, že často nejsou schopni pokrýt ani výrobní náklady.

anonym CZ

TIMELINE RESOURCES

Fair Trade - cs.wikipedia.org
Fairtrade - www.fairtrade.net
World Fair Trade Organisation - wfto.com
Fairtrade společnost NaZemi - www.nazemi.cz
Co je fair trade - forbes.czver 1.7.6 en