Zikmund Lucemburský; autor: neznámý [Public Domain]

Event timeline

Untill now acquire : 5 users
Last acquire: 5 months before
Active from: 02/11/2017

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2664x
Best run: 96 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social sites:

Output formats

Board game

Zikmund
český a uherský král

Poslední Lucemburk zdědil českou korunu po svém bratru Václavu IV., reálnou vládu nad Čechami však získal až krátce před svou smrtí.
Zikmund Lucemburský byl schopný politik - diplomat i bojovník. Věnoval velké úsilí reformám církve, ukončil papežské schizma, proslul boji s Turky.
Během let se stal císařem Svaté říše římské, římsko-německým králem, uherským králem, českým a také chorvatským králem. Uherská koruna mu ovšem byla osobně nejblíže.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1368 - 1437

Events: 24 (4 with priority)

One-time & time-span events (2 time-span events )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politika   Státy   Středověk  

Tags:
král   císař   České království   Lucemburkové   Zikmund   Kostnice   Uhry   Uhersko   Kostnický koncil   osobnost  

TIMELINE RATING
ver 1.7.6 en