Obraz z modlitební knihy Václava IV.; autor: neznámý [Public Domain]

Event timeline

Untill now acquire : 4 users
Active from: 02/11/2017

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2664x
Last run: 100 % (9 months before)
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social sites:

Output formats

Board game

Václav IV.
český král z rodu Lucemburků

Syn Karla IV. začal spravovat království aktivně, postupně ale jeho zaujetí sláblo. Domácí nespokojenost s jeho slabou vládou vedla k jeho zajetí šlechtickou Panskou jednotou. Nedůslednost při řešení problémů Svaté říše římské vyvolala zase jeho sesazení z říšského trůnu. Neklidný závěr jeho panování přešel v husitské války.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1361 - 1419

Events: 25 (3 with priority)

One-time & time-span events (2 time-span events )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politika   Státy   Středověk  

Tags:
král   České království   Lucemburkové   Václav IV   Dekret kutnohorský   osobnost  

TIMELINE RATING
ver 1.7.6 en