Jan Lucemburský (koláž: Timixi)

Event timeline

Untill now acquire : 4 users
Last acquire: 5 months before
Active from: 01/03/2017

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2673x
Last run: 31 % (10 months before)
Best run: 59 % (HoBr_SEF)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social sites:

Output formats

Board game

Jan Lucemburský
český a polský král, zvaný také Slepý nebo Král cizinec

Jan byl na český trůn dosazen na žádost české šlechty. V Čechách ale trávil jen málo času, prioritou pro něho byly válečné výpravy.
Postupem času o moc nad královstvím začal usilovat jeho syn Karel, což vedlo k reálnému dvojvládí. Diplomatickým úspěchem Jana Lucemburského bylo vyjednání volby Karla IV. římským králem.
Již jako slepý zvolil smrt v boji při bitvě u Kresčaku.

Události na časové ose "Jan Lucemburský" bohatě ilustrují jak politický, tak i osobní život českého krále.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 1296 - 1346

Events: 24 (3 with priority)

One-time events

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politika   Historie   Středověk  

Tags:
král   panovník   rytíř   Lucemburk   Jan Lucemburský   osobnost  

TIMELINE RATING
stars (avg.) : 4.0ver 1.7.6 en