Česká státnost: korunovační klenoty (Baltazar Kašpar Kutina, kniha Čechy, díl III., Praha, strana 8)

Event timeline

Untill now acquire : 7 users
Last acquire: 3 months before
Active from: 11/11/2016

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2664x
Best run: 100 % (admin)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social sites:

Output formats

Board game

Česká státnost
správní a státní útvary na území Čech

Na území Čech a Moravy se v historii vystřídalo množství státních útvarů. V některých dobách byla správa v domácích rukách, jindy jsme byli začlenění do větších říší.
Časová osa zobrazuje klíčové okamžiky vývoje české a československé státnosti.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: about 4th cent. B.C. - persist

Events: 23 (8 with priority)

One-time & time-span events (12 time-span events )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politika   Státy   Zeměpis   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Tags:
kníže   král   prezident   Česko   Československo   Rakousko Uhersko   stát   Země   Čechy   Morava   knížectví   království   říše   protektorát   republika   samostatnost   území  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

Čechy - cs.wikipedia.org
Keltové - cs.wikipedia.orgver 1.7.6 en