Vznik Československa - legionáři doprovází T. G. Masaryka (foto: public domain)

Event timeline

Untill now acquire : 6 users
Last acquire: 10 months before
Active from: 12/31/2018

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 3093x
Best run: 100 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Státní svátky a významné dny
důležité dny v českém kalendáři (rok 2019)

Česká republika vymezuje důležité dny kalendářního roku zvláštním zákonem. Stanovuje zejména dny pro státní svátky, určuje také významné dny a ostatní svátky.
Na časovou osu jsou vybrány všechny státní svátky a významné dny, které zde doplňují zajímavá data pro výchovu a vzdělávání. Pro školní výuku ZSV lze např. šikovně využít připravené tisknutelné kartičky (volba Stolní hra).

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 01/01/2019 - 12/26/2019

Events: 26 (7 with priority)

Timeline with calendar dates: 1 sets of values

One-time events

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politics   School & education   Family & relationships   States & rise   Contemporary history  

Tags:
Česko   den   svátek   kalendář   občan  

TIMELINE RATING
stars (avg.) : 5.0

TIMELINE RESOURCES

Státní svátky a významné dny ČR - cs.wikipedia.org
Mezinárodní významné dny - cs.wikipedia.org
Aktivity s kartičkami / důležité dny - clanky.rvp.czver 1.7.6 en