demonstrace (ilustrační foto: Aktron / Wikimedia Commons, public domain)

Event timeline

Untill now acquire : 7 users
Last acquire: 3 months before
Active from: 03/15/2018

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 2930x
Best run: 100 % (h***s@g*********y.cz)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Studentské protesty v Čechách
významné protesty studentů v naší historii

Studenti vždy vnímají velmi citlivě potřebu společenských změn. V našich dějinách mají právě vystoupení studentů iniciační význam pro protesty široké veřejnosti.
Už při švédském obléhání Prahy v roce 1648 se zapojila do obrany Studentská legie, na počátek naší časové osy jsme ale dali události po Svatodušních svátcích roku 1848. Další studentské demonstrace byly pak namířeny jak proti německé protektorátní správě, tak i komunistické moci.
Současné protesty studentů ukazují, že po mnoha letech od Sametové revoluce už opět nestačí vyjádření občanských postojů pouze u voleb.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 06/12/1848 - 03/15/2018

Events: 10 (2 with priority)

One-time & time-span events (4 time-span events )

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
People & society   Politics   School & education   Contemporary history  

Tags:
škola   společnost   demokracie   demonstrace   protest   student   občan  

TIMELINE RATING
stars (avg.) : 5.0

timeline review : 1 reviews

Dobrý přehled!

Jana Hloušková

TIMELINE RESOURCES

Svatodušní bouře: pokus o revoluční povstání v Praze v červnu roku 1848 - abicko.avcr.cz
Podzim 1939: studentské demonstrace a uzavření českých vysokých škol - icv.vlada.cz
Marijana Šutová, Studentské protesty v roce 1968: srovnání ČSSR a SRN, bakalářská práce, Praha 2018
Normalizace - cs.wikipedia.org
Sametová revoluce - cs.wikipedia.orgver 1.7.6 en