komunistická demonstrace (public domain)

Event timeline

Untill now acquire : 5 users
Last acquire: 7 months before
Active from: 02/21/2018

Display timeline

Knowledge quiz

Quizzes run: 3093x
Best run: 50 % (anonym)

Run quiz Print quiz

Share & cooperate


Social media sites:

Output formats

Board game

Únorový převrat 1948
komunistické převzetí moci v Československu

Od roku 1946 stála v čele Československa vláda komunistického premiéra Klementa Gottwalda. Skládala se z 26 ministrů, z toho bylo 12 ministrů za demokratické strany a 2 nestraníci, mj. ministr zahraničí Jan Masaryk. Na Hradě seděl tou dobou již těžce nemocný prezident Edvard Beneš.
S blížícími se volbami do parlamentu se v roce 1948 ve společnosti zvedala antikomunistická nálada. Komunistická strana Československa (KSČ), řízená a podporovaná ze Sovětského svazu, se proto snažila upevňovat si moc v ozbrojených složkách.
Po další výměně ve vedení policie začátkem února 1948 požadovali demokraté ve vládě po komunistickém ministru vnitra Noskovi zastavení čistek. To způsobilo vládní krizi, která vyvrcholila převratem a rychlým převzetím moci komunisty.
Časová osa zachycuje hlavní okamžiky komunistického puče během únorových dnů a sleduje jeho hlavní důsledky až do plného převzetí moci ve státě volbou komunistického prezidenta.

TIMELINE PARAMETERS

Timeline span: 02/13/1948 - 06/14/1948

Events: 14 (5 with priority)

One-time events

Linear time-scale

Author : Timixi (editors)

TIMELINE PRICE   

Special offer: Free timeline

TIMELINE IN CATALOG

Categories:
Politics   States & rise   Crime & punishment   Contemporary history  

Tags:
prezident   Masaryk   komunismus   převrat   vláda   KSČ   Beneš   milice   ministr   Gottwald   ústava   občan  

TIMELINE RATING


TIMELINE RESOURCES

Orel - www.orel.cz
Únor 1948 - cs.wikipedia.orgver 1.7.6 en