Zebra Quagga v londýnské ZOO (foto: Frederick York, public domain)

Časová osa

Dosud získalo : 9 uživatelů
Poslední: před 3 roky
Vytvořena: 4. 7. 2019

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4073x
Poslední: 8 % (před 2 týdny)
Nejlepší: 82 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Vyhynulé živočišné druhy
zvířata vyhynulá v důsledku lidské aktivity

Vymírání živočichů i vznik nových druhů je v přírodě běžný vývojový proces. Úspěšnější druhy přežívají na úkor těch, které se nedokázaly přizpůsobit postupně se měnícím podmínkám. Druhovou rozmanitost ovlivnily v minulosti i náhlé změny a katastrofy - zmizení brontosaurů se například připisuje následkům nárazu obřího asteroidu do Země.
Pronikání člověka do odlehlých končin světa a industriální rozvoj moderní doby ale přinášejí mnoha živočišným druhům dosud největší ohrožení.
Vyhynutí některých druhů způsobilo jejich hromadné vybíjení (např. holub stěhovavý, alka velká), jiné doplatily na svůj exotický vzhled (papoušek karolinský). Mnohé endemické druhy neznaly člověka jako nepřítele a byly pro něj až příliš snadnou kořistí (dronte mauricijský, koroun bezzubý). Lidé také dokázali vyhubit zvířata zásadním narušením jejich životních podmínek (delfínovec čínský).
Na časové ose jsou uvedeny vybrané druhy živočichů, jejichž vyhynutí má na svědomí člověk v posledních stovkách let. U některých druhů jsme zaznamenali dobu od jejich objevu (vědeckého zařazení) k brzkému vyhynutí.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1494 - 2016

Počet událostí: 21 (3 prioritní)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Bodové a pásmové události (7 pásmových událostí )

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Příroda   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
člověk   zvíře   vyhynutí   druh   životní prostředí   ochrana   kvíz  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Vyhynulé druhy - en.wikipedia.org
Seznamy vyhynulých druhů - en.wikipedia.org
Red List extinct species - en.wikipedia.org
Vymírání druhů - cs.wikipedia.org
Extinction - en.wikipedia.orgver 1.7.6