Historie výpočtu Eulerova čísla (koláž: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Časová osa

Dosud získal : 1 uživatel
Poslední: před 4 roky
Vytvořena: 22. 10. 2018

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4070x
Nejlepší: 100 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

CZ EN

Eulerovo číslo
historie výpočtu matematické konstanty e

Ke stanovení dnešního Eulerova čísla přispěla zkoumání a výpočty několika vědců. Svými pracemi na logaritmech umožnil John Napier dospět k výpočtu základu přirozeného logaritmu, tedy konstantě e. Eulerovo číslo se proto také někdy uvádí pod názvem Napierova konstanta. Zajímavostí je, že logaritmy objasnil už před Napierem vlastní cestou Jost Bürgi v Praze (potvrdil to např. Johann Kepler) - své výsledky ale publikoval pozdě. Prvotní zásluhu na formulaci Eulerova čísla je ale třeba přiznat Jacobu Bernoullimu, který konstantu objevil při zkoumání složeného úročení po roce 1683.
Leonhard Euler si ovšem pojmenování konstanty e plně zaslouží. Švýcarský rodák je považován za jednoho z největších matematiků historie. Je zakladatelem teorie grafů, pro řešení diferenciálních rovnic stanovil metodu variace konstant, zavedl dvojrozměrný integrál nebo označení f(x) pro funkci. Jeho jméno nese také další číslo, Euler–Mascheroniho konstanta.
Na časové ose můžeme sledovat zásadní pokroky při výpočtu Eulerova čísla. U nejstarších výpočtů, prováděných ještě bez použití počítačů, je navíc graficky znázorněn počet desetinných míst vypočtené konstanty e.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1690 - 2019

Počet událostí: 14 (3 prioritní)

Osa s kalendářními datumy: 3 sady hodnot

Bodové a pásmové události (1 pásmová událost )

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

JAZYKOVÉ VERZE

CZ Eulerovo číslo

EN Euler's number

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Matematika   Počítače a internet   Moderní doba  

Štítky:
konstanta   y cruncher   počítač   Napier   matematika   Euler   výpočet  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Eulerovo číslo - cs.wikipedia.org
Eulersche Zahl - de.wikipedia.org
Euler's number to 10.000 digits - www.math.utah.edu
Mathematical constant e - en.wikipedia.org
Andrea Ježková: Historie čísla e (bakalářská práce) - theses.cz PřF UP Olomouc, 2014
The constant e and its computation - numbers.computation.free.fr
Math constants computation: e - numberworld.orgver 1.7.6