Rozklad odpadků: netříděné odpadky ve městě (foto: Lamiot, CC BY-SA 4.0)

Časová osa

Dosud získalo : 16 uživatelů
Poslední: před 1 rokem
Vytvořena: 16. 10. 2019

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4082x
Nejlepší: 96 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Doba rozkladu odpadků
typické odpadové materiály v přírodě a čas jejich rozložení

Současná společnost produkuje množství výrobků. Výsledkem masy nakupovaných potravin, drogerie, oblečení, elektroniky a ostatních produktů denní spotřeby je i velké množství odpadu - ať už nepotřebných výrobků nebo jejich obalů, zejména plastových.
Vyspělé země se již propracovaly od vyhazování odpadků do přírody k selektivnímu spalování, řízenému skládkování a ekologické recyklaci. Stále je ale potřeba mít na paměti, jak dlouho trvá přírodě, než si s naším odpadem sama poradí.
Dobu rozkládání odpadků v přírodě lze jen obtížně určit - rozklad látek závisí především na prostředí, v jakém se budou během rozpadu vyskytovat (zejména vlhkost, kyselost/zásaditost, popř. další biologické vlastnosti).
Kromě látek uvedených na časové ose bychom neměli zapomínat např. na sklo. To je v porovnání s běžnými materiály z komunálního odpadu nebo odpadky zanesenými do přírody prakticky nesmrtelné. Na rozdíl od PET lahví, z kterých se uvolňují nebezpečné látky, je naštěstí neutrální. Doba rozpadu skla se ovšem odhaduje minimálně na 3000 let.
Rozložitelnost běžného odpadu je ale stále jen obtížně porovnatelná s rozpadem radioaktivního materiálu, u kterého musíme počítat s až desítkami tisíc let.
Časová osa typických odpadových materiálů zahrnuje orientační dobu jejich rozkladu ve volné přírodě.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1801 let

Počet událostí: 18 (3 prioritní)

Osa časových vzdáleností

Bodové a pásmové události (13 pásmových událostí )

Nelineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Průmysl   Společnost   Příroda   Moderní doba  

Štítky:
ekologie   odpad   surovina   skládka   recyklace   obal   plast  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Jak dlouho se rozkládají odpadky - eprehledy.cz
Odpad - cs.wikipedia.org
Doba rozkladu odpadků - www.bioneeds.cz
Rozklad odpadků v přírodě - horezdar.cz
Rozkládání odpadu - www.evvoluce.czver 1.7.6