Archimedes (obraz: Domenico Fetti, public domain)

Časová osa

Dosud získalo : 5 uživatelů
Poslední: před 3 roky
Vytvořena: 28. 6. 2018

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4082x
Nejlepší: 77 % (g*x@s****m.cz)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Řečtí matematici a myslitelé
filozofové a matematici starověkého a středověkého Řecka

Základy starověké řecké matematiky postavili myslitelé, kteří zkoumali život a usilovali o výklad světa, který je obklopoval. Často tedy bývají zároveň označováni spíše za filozofy. Jejich matematické znalosti, zejména aritmetiky, geometrie, algebry a logiky, ovšem zásadně ovlivnily jejich následovníky. Je příznačné, že matematiku považovali za klíč ke všem vědám.
Významní řečtí učenci kolem sebe sdružovali své žáky a vznikaly tak školy, charakteristické zaměřením i způsobem bádání. Známá je tak škola milétská nebo Pythagorova.
Časová osa sleduje významné řecké matematiky a myslitele od Thaleta Milétského až po Apollónia z Pergy.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: kolem 623 př.n.l. - 190 př.n.l.

Počet událostí: 17 (6 prioritních)

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Osobnosti   Vzdělávání   Vesmír   Fyzika   Matematika   Starověk  

Štítky:
objev   filozofie   rovnice   Řecko   antika   matematika   fyzika   logika   geometrie   věda  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Matematici / starověké Řecko - cs.wikipedia.org
Matematika ve starém Řecku a Římu - www.studuj-jinak.czver 1.7.6