Alegorie Aritmetiky (Laurent de La Hyre, CC BY-SA 3.0)

Časová osa

Dosud získalo : 10 uživatelů
Poslední: před 3 roky
Vytvořena: 16. 10. 2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4080x
Nejlepší: 100 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Matematici: od Řecka po současnost
významní světoví vědci oboru matematika

Za posledního 2,5 tisíce let prodělala matematika neobyčejný vývoj. Obvykle se dosažené znalosti matematiky hodnotí vzhledem k evropské společnosti, která nejvíce stavěla na řeckých učencích. V mnohých neevropských oblastech byla ale dobová úroveň znalostí vyšší.

Pozoruhodné schopnosti měli matematici v Mezopotámii (tabulky, šedesátinné zlomky, rovnice, šedesátková soustava), Indii (desítková soustava, nula) nebo Číně (Pythagorova věta nebo Ludolfovo číslo nezávisle ještě před Evropany). Arabská matematika dokázala těžit z kontaktů jak s evropskými, tak i mezopotámskými a indickými vzdělanci (arabské číslice, algoritmus, rovnice).

Od 16. století se ale těžiště objevů v matematice vrací do Evropy, ve 20. století se připojuje Amerika.

Časová osa přináší důležitá jména vědců, kteří v historii nejvíce ovlivnili vývoj matematiky a jejích disciplín nebo příbuzných oborů - aritmetiky, algebry, geometrie, matematické analýzy, ale také logiky, kybernetiky nebo astronomie.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 623 př.n.l. - dosud

Počet událostí: 23 (5 prioritních)

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Vzdělávání   Fyzika   Matematika  

Štítky:
objev   matematik   aritmetika   čísla   kybernetika   astronomie   rovnice   algoritmus   matematici  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Dějiny matematiky - cs.wikipedia.orgver 1.7.6