konstanta pí, Ludolfovo číslo (koláž: Timixi, CC BY-NC-SA 4.0)

Časová osa

Dosud získali : 4 uživatelé
Poslední: před 4 roky
Vytvořena: 1. 6. 2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4082x
Nejlepší: 65 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Historie výpočtu čísla π
počet zjištěných desetinných míst konstanty pí

Matematická konstanta π vyjadřuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Hodnota 3,141592653 bohatě postačuje pro běžné výpočty, o její přesné vyjádření ale usilují matematici přes 4 tisíce let. Toto číslo totiž nelze vyjádřit konečným způsobem, a to ani pomocí periody.
Označení konstanty řeckým písmenem π se používá od poloviny 18. století. V současné době je přesná specifikace konstanty, zvané také Ludolfovo číslo, doménou počítačů a specializovaných programů (y-cruncher od Alexandera Yee).
Hranice 100 biliónů desetinných míst byla překonána s využitím počítačů spojených pomocí Google Cloud, což dobře ilustruje pokrok ve výkonu těchto technologií. Naproti tomu výpočetní program (y-cruncher) i algoritmus (Chudnovsky) zastupují nyní už standardní nástroje pro vyčíslení pí.
Symbolickým dnem pro připomenutí významu čísla pí je každoročně 14. březen (v americkém zápisu 03/14). Oslavám magického čísla se lze věnovat i 22. července. Zde se datum pro tzv. Pi Approximation Day inspirovalo jinou podobou čísla pí, a to zlomkem 22/7.
Časová osa Timixi se soustředila hlavně na zajímavé matematiky historie, kteří posunuli hranici při výpočtech přesnosti (počtu desetinných míst) čísla π.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1900 - 1700 př.n.l. - 2022

Počet událostí: 26 (5 prioritních)

Bodové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Matematika   Počítače a internet   Středověk   Novověk   Moderní doba  

Štítky:
objev     Ludolfovo číslo   Archimedes   3.14   konstanta   y cruncher   IBM   počítač   matematika  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Hodnota π, výpočet - en.wikipedia.org
Rekordní výpočet π (z roku 2016) - 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.eu
Vypočtené Ludolfovo číslo - old.zsdobrichovice.cz
Historie výpočtů - www.exploratorium.edu
School photo created by Freepik - www.freepik.com
Chronologie výpočtů - en.wikipedia.org
Pi Approximation Day - kidadl.com
Calculating 100 trillion digits of pi - cloud.google.comver 1.7.6