České národní obrození: dobová ilustrace

Časová osa

Dosud získalo : 9 uživatelů
Poslední: před 3 měsíci
Vytvořena: 1. 5. 2017

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4075x
Nejlepší: 100 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

České národní obrození
vybrané události českého národního obrození

České národní obrození bylo klíčovým obdobím pro zachování českého jazyka a národa.
Podhoubím pro vznik našeho národního obrození byly vlivy domácí (sílící vliv němčiny a úpadek češtiny, sílící cenzura, snaha o povznesení národa, odpor k útisku) i světové (zánik feudalismu, francouzská revoluce, osvícenské reformy v Evropě, přechod od feudalismu ke kapitalismu).
Na vlastenecké buditelské úsilí drobné inteligence (učitelé, faráři, písmáci) navázala badatelská a vědecká tvorba vzdělanců (např. Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Jan Evangelista Purkyně) a následně i organizační a politická činnost (např. František Palacký).
Nejviditelnější stopu ale zanechalo národní obrození na poli jazykovém (pravidla češtiny, nové termíny, slovníky) a literárním (např. Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Čelakovský). České národní obrození se také prolnulo s obdobím romantismu ve výtvarném umění (např. Vojtěch Hynais, Josef Mánes, Mikoláš Aleš) a hudbě (např. Bedřich Smetana, Antonín Dvořák).
Snahy o zformování kulturně a politicky moderního českého národa vyvrcholily v revolučním roce 1848.
Časová osa si všímá nejdůležitějších okamžiků ve vývoji českého národního obrození a dává je do souvislosti s třemi hlavními fázemi jeho vývoje.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1627 - 1876

Počet událostí: 21 (3 prioritní)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Bodové a pásmové události (8 pásmových událostí )

Nelineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Politika   Spolky   Jazyky   Novověk   Literatura   Divadlo  

Štítky:
jazyk   čeština   obrození   buditel   český jazyk   slovník   gramatika   matice   Máj   národ   kvíz  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

České národní obrození - cs.wikipedia.org
České národní obrození (digitální knihovna) - www.digitalniknihovna.cz
České národní probuzení - www.dejepis.com
Národní obrození - www.sesity.netver 1.7.6