prof. Antonín Holý, ÚOCHB (foto: Stanislava Kyselová, CC BY-SA 3.0)

Časová osa

Vytvořena: 1. 9. 2019

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4080x

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Antonín Holý a jeho zásadní léčebné preparáty
nejvýznamnější léky na AIDS a hepatitidu B, které vyvinul český chemik prof. Holý

Mimořádný přínos českého chemika Antonína Holého tkví zejména v přípravě dosud nejúčinnějších léků pro pacienty postižené nemocí AIDS. Práce na nové třídě molekul, zvané fosfonometyl-nukleotidy, zahájil ve spolupráci s belgickým vědcem Erikem DeClerqem již v polovině 70. let minulého století.
Holého talent, odbornost a neústupnost, ale také setkání s americkým chemikem Johnem C. Martinem, vyústily v dlouholetou úspěšnou spolupráci s farmaceutickou firmou Gilead Sciences. Ta se ještě jako začínající společnost pustila do riskantního testování preparátů Antonína Holého a dokázala je zdárně završit. Schválení léků americkým Úřadem pro kontrolu léčiv (FDA) pak zajistilo firmě raketový růst prodejů a také příjmů.
Profesor Antonín Holý byl držitelem 60 domácích i zahraničních patentů z oblasti vývoje antivirotik a autorem nebo spoluautorem více než 750 publikací. Jeho reputaci dokládá přes 16.000 citací v odborném tisku.
Na časové ose jsou zachyceny zásadní okamžiky ve vývoji a nasazení léčebných přípravků, které jsou výsledkem výzkumu vědeckého týmu A. Holého v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1.9.1936 - 16.7.2012

Počet událostí: 14 (2 prioritní)

Bodové a pásmové události (5 pásmových událostí )

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Chemie   Medicína   Moderní doba  

Štítky:
věda   antivirotika   AIDS   HIV   chemie   Truvada   Gilead   hepatitida   Eviplera   Atripla  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Antonín Holý - cs.wikipedia.org
Prof. RNDr. Antonin Holý, DrSc., dr.h.c.mult. - www.uochb.cz
Gilead Sciences - en.wikipedia.org
Petr Zelenka: Elegance molekuly - www.dejvickedivadlo.czver 1.7.6