Franz Kafka (foto: Sigismund Jacobi / Atelier Jacobi)

Časová osa

Vytvořena: 11. 11. 2016

Získat osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 4080x

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Franz Kafka
životní osudy a dílo spisovatele Franze Kafky

Kafka patří k nejvlivnějším autorům minulého století. Německy píšící spisovatel židovského původu udržoval kontakty i s českým literárním prostředím. Přestože pracoval Franz Kafka celý život v pojišťovně, považoval za svůj hlavní životní úkol psaní.
Pro Kafkův osobní život jsou typické jeho komplikované vztahy (dvakrát zrušené zasnoubení) i vážné zdravotní potíže (španělská chřipka, tuberkulóza).
Časová osa si všímá zásadních okamžiků Kafkova života a přibližuje jeho významná díla.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 3. červenec 1883 - 11. červen 1924

Počet událostí: 41 (9 prioritních)

Osa s kalendářními datumy: 1 sada hodnot

Bodové a pásmové události (14 pásmových událostí )

Nelineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   od 21 kreditů

Základní cena : 25 kreditů

Zvýhodnění: místo až 4 kreditů lze použít žetony

Moje cena: 25 kreditů Získat osu

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Moderní doba   Literatura  

Štítky:
Praha   Amerika   Kafka   Zámek   Proces   nemoc   Max Brod   tuberkulóza   literatura   osobnost  

HODNOCENÍ OSY


ZDROJE

Franz Kafka - Dopisy Ottle a rodině
Kafka ’24 - Karel František Tománek, Dejvické divadlo, 2014
Franz Kafka Museum - www.kafkamuseum.cz
Franz Kafka - cs.wikipedia.orgver 1.7.6