Historický vývoj češtiny: Dalimilova kronika (výřez)

Časová osa

Dosud získalo : 14 uživatelů
Poslední: před 4 týdny
Vytvořena: 14. 7. 2016

Zobrazit osu

Znalostní kvíz

Kvízy spuštěny již: 2936x
Poslední: 89 % (před 4 týdny)
Nejlepší: 100 % (anonym)

Spustit kvíz Písemný kvíz

Sdílení & spolupráce


Sociální sítě:

Výstupní formáty

Desková hra

Historický vývoj češtiny
vývoj jazyka od praslovanštiny k dnešní češtině

Historický vývoj češtiny zachycuje významná období vývoje českého jazyka. Pro dokreslení jsou zařazeny i předcházející jazykové fáze.
Čeština se jako samostatný jazyk vyvinula na sklonku 1. tisíciletí n. l. z praslovanštiny. Patří do větve západoslovanských jazyků (spolu se slovenštinou a polštinou). Vlivem působení věrozvěstů Cyrila a Metoděje se na území Velké Moravy používala také staroslověnština. Ta ovšem patří do jihoevropské větve slovanských jazyků.
Časová osa jazykových období názorně ukazuje jednotlivé fáze vývoje českého jazyka.

PARAMETRY OSY

Rozsah časové osy: 1 tis. př.n.l.? - dosud

Počet událostí: 10

Pásmové události

Lineární stupnice

Autor osy : redakce Timixi

CENA OSY   

Speciální nabídka: Osa zdarma

ZAŘAZENÍ OSY

Katalog:
Vzdělávání   Jazyky   Středověk   Novověk   Moderní doba   Literatura  

Štítky:
Česko   jazykověda   jazyk   čeština   literatura  

HODNOCENÍ OSY
průměr hodnocení: 5.0

ZDROJE

Historický vývoj češtiny - cs.wikipedia.org
Praslovanština - cs.wikipedia.org
Periodizace vývoje češtiny - www.czechency.org
Vývoj češtiny - www.unium.czver 1.7.6